Bilinc.tin.us Deneme Felsefe

Genetik Doğa Döngüsü

Genetik Doğa Döngüsü Genleri, genetik bilimi doğrultusunda ve doğa döngüsü bazında ele aldığımızda ve bu yönde düşündüğümüzde, yaşamın her alanını kapsayan ince detaylara ulaşmak mümkün. Doğada var olan, her türlü yaşam formu; insan, hayvan, bitkiler… Yaşam zinciri boyutunda, yok olmayan iç içe bir döngüye sahip. Canlılar; doğar, yaşar ve ölür.  Oysa yaşamın, gördüğümüz boyuttan öte …

Bilinc.tin.us Deneme Felsefe

Genetik Bilgiyi Etkileyen Faktörler

Su: Suyun Hafızası ve Genetik İşlevi Su, H2O kimyasal formülü ile yaşamın en temel kaynağını oluşturur. Renksiz fakat kızıl dalga boyları ile etkileşime geçtiğinde, ışığı hafif şekilde emmesi nedeniyle, mavi renge de sahiptir. Renksiz, kokusuz, şeffaf ve kristalli katı ya da sıvı halindeki su, yaşam formunun yapı taşını oluşturur ve evrensel döngüde de önemli paydaya …

doğa-fotoğrafları
Bilinc.tin.us Deneme Felsefe

Genetik Kodlar ve Doğa Döngüsü

Doğa döngüsü ve genetik kodlar, birbiriyle etkileşimsel süreci içeren ve insan yaşamını büyük ölçüde etkileyen, geniş ölçekli bir inceleme alanıdır. Bu düşünüm ilerleyişinde, gen nedir ya da genetik kodlar nasıl işlenir ve de etkileşim sürecini etken şekilde etkileyen -kozmos- etkisi hakkında fikir sahibi olmak önem taşır. Gen Nedir? Gen, genel tanımı ile kalıtım birimidir. Bir …

tüketim çemberi
Bilinc.tin.us Deneme

Tüketim!..

Tüketim çemberi mi?.. Yoksa çemberi, tüketimden arındıran bir hiçlik çemberine dönüştürmek mi?.. İşte bu ince noktada yaşamsal aynadaki yansımaları ve özü anlayabilmek, hissedebilmekle varolur, hiçlik çemberi ve aslında güzelliğin çemberi… Çemberin içi ve Dışındakiler Tüketiyoruz. Önce kendimizi, sonra dışımızda çemberin dışında kalan her şeyi… Duygularımız, sevdiklerimiz… İşte burada yanlış bildiğimiz bir gerçek var. O çemberin …

Bilinc.tin.us

Seçim, Seçim Kavramının Varoluşsal Dokunuşları

Seçim, seçim kavramının varoluşsal dokunuşları… Yaşam aynasında, yanılsamalar arasında her an bir yansıma eşliğinde … Seçim Hiç olmadı… Ya da hiç bilmediğimiz, kendi seçtiğimiz bir seçimin düşüyüz… Hayatımızın her anını kapsayan ve bizi saran bir kelime. Oysa saran kelimesi ile sıcak bir etki yaratırken kulaklarımızda. Her ne kadar seçebileceğimiz bir şeyin var olduğunu hissettirse de …