Başarı Tanımı ve Bireye, Topluma Yansımaları

Başarı kavramının, sözlük anlamına bakıldığında, oldukça basit bir tanımlamanın içine sığdırıldığını görürüz. Oysa anlam derinliğini-özünü anlamamız, sağlıklı bir yaşama sahip olmamız açısından oldukça önemli. Aksi halde toplumlarda yansıtılan başarı kalıbı ile stres etkeninden uzak kalmak mümkün olmadığı gibi, mutsuzluğun ötesine de geçmek zor olabilir. Öncelikle bizlere dayatılan, başarı kavramına tabi kalmak zorunda olsak da kişisel …

Koku Algısı

Koku duyusu, görme ve işitmeyle beraber, en eski duyulardan biridir. En basit tek hücreli organizmalarda da bulunur. Omurgalı hayvanlarda koku duyusunun en temel işlevi havada bulunan gaz halinde, kimyasal uyaranları yakalamaktır. Hayvanların kendileri de bir tür koku yaydıklarından dolayı, bazen uyaran konumuna geçerler. Bu sebeple, koku duyusu, akraba ya da tür içi tanıma, üreme ya …

İşitme ve İşitme Algısı

İşitme İşitme sisteminin organı kulak olup, insan kulağı dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ana bölümden oluşur. İşitmenin uyaranı olan ses; bir titreşim kaynağının, havadaki molekülleri hareket ettirmesi sonucunda gerçekleşir. Ses havada sabit hızla ve saniyede 33,5 metre hızla hareket eder. Sinüs dalgası özelliği taşıyan, bir ses dalgası; frekans, genlik, faz olmak üzere …

Renk Görme

Görme spektrumu, elektromanyetik spektrum içinde çok küçük bir alanı kapsar. Bununla beraber, insan evreni algılarken ve farklı görsel alanlarda faaliyetlerde bulunurken, geniş bir yelpazede esnekliklere sahiptir. Bu esnekliklerden biri, milyonlarca rengi birbirinden ayırmayı sağlayan renk görme eylemi diyebiliriz. Renk algısı, genel olarak fiziksel, fizyolojik ve algısal olarak üç farklı seviyede incelenir. Uyaranla alakalı özellikleri, fiziksel …

Görme

Görme sistemi, göz, optik sinir, lateral genikulat çekirdeği (LGN) ve görme korteksini içeren yapılardan oluşur. İlgili sistemin faaliyeti olan, görme dış dünyadaki uyaranların gözümüzdeki objelerle ilgili olarak ne, nerede ve nasıl sorularına yanıt bulur. Görme Sistemi: Nerede yolu, ne yolu, görme korteksi, LGN, Optik sinir, göz bulunur. Boşlukta saniyede 300,000 km hızla giden ışık, görme …

Algı

Algı olgusu yaşamın her anını kapsar ve yaşamı fazlasıyla etkiler. Örneğin herhangi bir duyunuzun işlevsel olmadığını düşünün, görme duyunuzu kaybettiğinizi ve ailenizdeki bireylerin yüzlerini, bahçedeki çiçekleri ya da yemek masasındaki yemekleri göremediğinizi, işitme duyusunu kaybettiğinizi ve ailenizle beraber olduğunuz yemekte konuşulanları duymadığınızı, bir bahar günü çiçeklerin açtığı bir parkta yürürken hiçbir koku alamadığınızı ve yediğiniz …

Bilişsel Psikoloji Kısa Tarihi

Bilişsel psikolojideki varsayımları belki daha iyi anlayabilmek adına, düşünce tarihine göz atmak ve incelemek gerekebilir. Eski Yunan düşüncesinde dünya olaylarının tahmin edildiği, insanların fiziksel dünyanın bir parçası olduğu ve insan davranışlarının, diğer doğa olayları ile alakalı olduğu varsayımları yer alır. Rönesans öncesinde düşünürler, daha çok sosyal ve dini olgulara ilgi duymuşlardır. Rönesans hareketi ile bilimsel …

Bilişsel Psikoloji ile İşlevselcilik (Felsefi Akım) Etkileşimi

Bilişsel psikoloji, işlevselcilik felsefi akımından fazlasıyla etkilenmiştir. Çünkü bilişsel psikoloji zihinsel işlemlerin işlevsel olduğunu farz eder. Zihin ile beyin arasındaki ilişki, bilgisayardaki donanım ve yazılım arasındaki ilişkiye benzetilir. Bu nedenle, insan düşünce ve davranışının incelenmesinin en verimli ve anlaşılabilir yolu, beynin yazılımı olan zihin üzerine çalışmaktır. Öte yandan beynin çalışılması materyalist bakış açısını ortaya koyar. …

Bilişsel Psikoloji

Bilişsel Psikolojinin Doğası Bilişsel psikoloji, biliş kavramının bilimsel olarak incelendiği psikolojinin bir alt dalıdır. Biliş kelimesi, Latince “cognoscere” ya da “bilmek” kelimesinden gelir. Genel anlamda, bilişsel psikoloji insanların bilgiyi nasıl kazandıkları ve nasıl uyguladıkları ile ilgilenir. Bu sebeple yapay zekâ bilişsel bilimler, bilgisayar bilimleri, görme bilimleri, felsefe, antropoloji, biyoloji, fizik, nörobilimler gibi birçok disiplin ile …

Beyin, Anatomi

Merkezi sinir sisteminin, kafa boşluğu içinde yer alan parçası, ansefal olarak adlandırılır. Ansefal, -Encéphale- Fransızca kelime anlamıyla, tüm beyin anlamına gelir. Ansefaldeki merkezlerin, en önemlileri; omurilik soğanı, beyincik ile beyindir. Canlı türlerinin beyinleri, şekil ve boyut gibi çeşitleri özellikleri açısından, değişiklik gösterir. Bu sebeple ortak özelliklerini belirlemek oldukça güçtür. Beyin mimarisinin geniş tür yelpazesi için, …