psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Beyin, Anatomi

Merkezi sinir sisteminin, kafa boşluğu içinde yer alan parçası, ansefal olarak adlandırılır. Ansefal, -Encéphale- Fransızca kelime anlamıyla, tüm beyin anlamına gelir. Ansefaldeki merkezlerin, en önemlileri; omurilik soğanı, beyincik ile beyindir. Canlı türlerinin beyinleri, şekil ve boyut gibi çeşitleri özellikleri açısından, değişiklik gösterir. Bu sebeple ortak özelliklerini belirlemek oldukça güçtür. Beyin mimarisinin geniş tür yelpazesi için, …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel sinir sistemi-ÇSS, beyin ve omurilik haricindeki sinirler ve gangliyondan oluşur. ÇSS’nin ana işlevi, merkezi sinir sistemi-MSS ile organ ve uzuvlar arasındaki iletişimi-bağlantıyı sağlar. Omurga ve kafatası gibi kemiklerle ya da kan-beyin bariyeri ile korunan MSS’nin aksine, ÇSS’nin koruması bulunmaz. Bu sebeple, toksinler ve mekaniksel hasarlara maruz kalabilir. Çevresel sinir sistemi, somatik sinir sistemi ve …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Omurilik ve Beynin Bölümleri

Omurilik Omurilik, omurga denilen kemik bir yapının içinde, boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren, merkezî sinir sisteminin bir parçasıdır. İlk lumbar, omurun alt kenarına kadar devam eder. Buradan itibaren sinirler atkuyruğu şeklinde yayılır. Yaklaşık olarak kadınlarda 43 cm, erkeklerde ise 45 cm uzunluğunda ve 35-40 gram ağırlığındadır. Omurilik …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Merkezi Sinir Sistemi ve Beyin Zarları

Merkezî Sinir Sistemi ve Beyin Zarları Merkezi sinir sistemi (MSS), İngilizce, Central nervous system (CNS) sinir sisteminin en büyük bölümünü oluşturur. Beyin ve omurilikten oluşur. Bazı sınıflandırmalarda retina ve kraniyal sinirler de MSS’ye dahil edilir. Çevresel sinir sistemiyle birlikte, davranış kontrolünde temel bir göreve sahip olan merkezî sinir sistemini, çevresel sinir sisteminden ayıran belirgin bir …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Beyin ve Yapısı

Beyin, sinir sisteminin merkezi işlevine sahip en önemli organdır. Eski Türkçe’de meni, Orta Türkçe’de ise mengi-meyin adları ile tanımlanmıştır. Beyin, omurgalı hayvanların hepsinde bulunur. Omurgasız hayvanlarda ise, bazı süngerler ile knidliler, tulumlular, derisi dikenliler gibi omurgasızlar hariç her birinde bulunur. Beyin; duyma, tatma, görme, denge ile koklama gibi duyulara hizmet eden organlara yakın bir noktada …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Sağ ve Sol Beynin İşlevsel Özellikleri

Sağ ve Sol Beynin İşlevsel Özellikleri, beyin kabuğu, sağ ve sol iki tarafı da farklı fonksiyonlarda uzman sayılırlar. Birçok duysal ve motor yolak beyine girdiğinde ya da beyinden çıktığında, geldiği tarafın tersine geçer. Buna bağlı olarak, vücudun sol tarafından kaynaklanan duysal veriler, beynin sağ tarafına, sağ tarafından kaynaklanan duysal veriler ise beynin sol tarafına iletilir.  Örneğin …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Beyin Kabuğu-Korteks

Beyin Kabuğu- Korteks: Sinir Sisteminin Bilinçli İşlevlerine Aracılık Eden En Üst Düzey Bütünleştirme Bölgesi Beyin kabuğu, her iki beyin yarım küresini dıştan sara, 2-3 mm kalınlığında bir örtü gibidir. Farklı tip sinir hücresi ve glia hücrelerinden oluşur. Beyin kabuğundaki sinir hücresi sayısının 25 milyar, sinaps sayısının ise yaklaşık olarak 300 trilyon olduğu düşünülür. Beyin kabuğu, …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Beyincik-Serebullum ve Bazal Gangliyonlar

Beyincik, beyin sapının arkasında yerleşmiş ve beyin sapıyla bağlanmıştır. Beyinciğin dengenin sağlanması ve göz hareketlerinin kontrolünde önemli bir rolü mevcuttur. Ayrıca beyin kabuğu tarafından yapılması planlanan hareketler gerçekleştirilen hareket arasındaki hataları saptayıp, hareketin hız, sınır ve kuvvet yönünde kontrolünü sağlar. Bu nedenle serebellum etkilendiği hastalıklarda, hareket sırasında ortaya çıkan, denge bozukluğu, hareketlerde sınırı aşma, hareketleri …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Talamus

Talamus, Kendisine Ulaşan Sinyalleri İşleyerek Beyin Kabuğuna Aktaran Yapı Talamus – Hipotalamus gibi- orta hatta bulunan çok çekirdekli bir beyin bölgesidir. Talamusun çekirdekleri duysal, motor, duygusal ve bilişsel işlevlerle ilgili beyin bölgelerinden gelen bilgiyi işler. İşlediği bilgileri bütünleştirir ve beyin kabuğuna aktarırlar. Somatik ve özel duyulara ait sinyalleri taşıyan sinir lifleri, talamusun belirli çekirdeklerine ulaşır …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Otonom Sinir Sistemi

Otonom sinir sistemi, çevresel sinir sisteminin bir bölümüdür. Hipotalamus otonom sinir sisteminin işleyişini etkileyen önemli beyin bölgelerinden biridir. Kalp kası, damar çeperinde bulunan düz kaslar, organlara ait düz kaslar ve salgı bezleri, kısaca organlar, sinir sisteminin istemsiz çalışan bir bölümü tarafından kontrol edilir. Bu sisteme otonom sinir sistemi denir. Otonom sinir sistemi, kendi içinde sempatik …