psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Koku Duyusu, Algısı

Koku duyusu, görme ve işitmeyle beraber, en eski duyulardan biridir. Koku algısı tek hücreli organizmalarda da bulunur. Omurgalı hayvanlarda, koku duyusunun en temel işlevi havadaki gaz halindeki kimyasal uyaranları yakalamaktır. Hayvanların kendileri de bir tür koku yaydıklarından dolayı, bazen uyaran konumuna geçerler. Bu sebeple, koku duyusu, akraba ya da tür içi tanıma, üreme ya da …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

İşitme Sistemi ve Algısı

İşitme sisteminin organı kulak olup, insan kulağı; dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ana bölümden oluşur. İşitme algısı kısıtlı olsa da 20 ile 20,00 Hz arasındaki sesleri duyabilir. İşitmenin uyaranı olan ses; bir titreşim kaynağının, havadaki molekülleri hareket ettirmesi sonucunda gerçekleşir. Ses havada sabit hızla ve saniyede 33,5 metre hızla hareket eder. Sinüs …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Renk Görme

Görme spektrumu, elektromanyetik spektrum içinde çok küçük bir alanı kapsar. Bununla beraber, insan evreni algılarken ve farklı görsel alanlarda faaliyetlerde bulunurken, geniş bir yelpazede esnekliklere sahiptir. Bu esnekliklerden biri, milyonlarca rengi birbirinden ayırmayı sağlayan renk görme eylemi diyebiliriz. Renk algısı, genel olarak fiziksel, fizyolojik ve algısal olarak üç farklı seviyede incelenir. Uyaranla alakalı özellikleri, fiziksel …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Görme Sistemi ve Görme Algısı

Görme sistemi, göz, optik sinir, lateral genikulat çekirdeği (LGN) ve görme korteksini içeren yapılardan oluşur. İlgili sistemin faaliyeti olan, görme dış dünyadaki uyaranların gözümüzdeki objelerle ilgili olarak ne, nerede ve nasıl sorularına yanıt bulur. Görme Sistemi: Nerede yolu, ne yolu, görme korteksi, LGN, Optik sinir, göz bulunur. Boşlukta saniyede 300,000 km hızla giden ışık, görme …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Algı

Algı olgusu yaşamın her anını kapsar ve yaşamı fazlasıyla etkiler. Örneğin herhangi bir duyunuzun işlevsel olmadığını düşünün, görme duyunuzu kaybettiğinizi ve ailenizdeki bireylerin yüzlerini, bahçedeki çiçekleri ya da yemek masasındaki yemekleri göremediğinizi, işitme duyusunu kaybettiğinizi ve ailenizle beraber olduğunuz yemekte konuşulanları duymadığınızı, bir bahar günü çiçeklerin açtığı bir parkta yürürken hiçbir koku alamadığınızı ve yediğiniz …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Bilişsel Psikoloji Kısa Tarihi

Bilişsel psikolojideki varsayımları belki daha iyi anlayabilmek adına, bilişsel psikoloji tarihi kapsamında, düşünce dünyasına göz atmak ve incelemek gerekebilir. Eski Yunan düşüncesinde dünya olaylarının tahmin edildiği, insanların fiziksel dünyanın bir parçası olduğu ve insan davranışlarının, diğer doğa olaylarıyla alakalı olduğu varsayımları yer alır. Rönesans öncesinde düşünürler, daha çok sosyal ve dini olgulara ilgi duymuşlardır. Rönesans …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Bilişsel Psikoloji ile İşlevselcilik (Felsefi Akım) Etkileşimi

Bilişsel psikoloji, işlevselcilik felsefi akımından fazlasıyla etkilenmiştir. Çünkü bilişsel psikoloji zihinsel işlemlerin işlevsel olduğunu farz eder. Zihin ile beyin arasındaki ilişki, bilgisayardaki donanım ve yazılım arasındaki ilişkiye benzetilir. Bu nedenle, insan düşünce ve davranışının incelenmesinin en verimli ve anlaşılabilir yolu, beynin yazılımı olan zihin üzerine çalışmaktır. Öte yandan beynin çalışılması materyalist bakış açısını ortaya koyar. …

Bilişsel Psikoloji

Bilişsel Psikoloji

Bilişsel Psikolojinin Doğası Bilişsel psikoloji, biliş kavramının bilimsel olarak incelendiği psikolojinin bir alt dalıdır. Biliş kelimesi, Latince “cognoscere” ya da “bilmek” kelimesinden gelir. Genel anlamda, bilişsel psikoloji insanların bilgiyi nasıl kazandıkları ve nasıl uyguladıkları ile ilgilenir. Bu sebeple yapay zekâ bilişsel bilimler, bilgisayar bilimleri, görme bilimleri, felsefe, antropoloji, biyoloji, fizik, nörobilimler gibi birçok disiplin ile …