Bilinctinus Blog Deneme Felsefe Genel Kozmos

Matematik, Müzik ve Kozmos

Kozmos, matematiksel döngüyü, dünya boyutuna, sesin salınımında, ritim dokunuşlarında, yansıttığı her ayrıntısıyla, titreşimlerin kıvrımlarında gezinen, ona karışan onunla akan müzik gibi… Sayılarla sayıklayan bir denklemin ardı sıra sunar tüm büyülü gizemlerini…  Bilim, sanat… Her biri felsefi bir düşüncenin sayıklamasında, kozmosun dili olan şiirsel bir anlatımı…

Matematik, bilimsel terimlerin dönüştürüldüğü formülleri oluşturur, onu açıklar ve yorumlar. Kozmosun rakamsal döngüsünü anlayan matematiksel yansıma, kozmosun ses salınımlarında yaratılan, hissedilen müzikle buluşur. 

Müzik, her an titreşen ses salınımlarıyla uzuvlarımızda, ruhumuzda sayıklayan, kozmosun ses yansıması olup akar, karışır, savrulur. Savrulan, birbirine dokunan, çarpışan düşler ve etkileşim kuran ses telleri ya da müzik aletinin tellere… sürtünen parmaklar… Her biri kozmosun, ruhun ve hislerin titreşim yansıması… Parmakları konuşturan ruh, ruhun uzuvlarında sayıklayan hisler… Hisleri oluşturan, kavuran-pişiren kozmosun kimyası… Büyülü kimya, matematiksel döngüde birbirinde birbiri içinde birbirini sayıklayan aşk… Kimi an varoluş sancısı, kimi an ruhu ele geçiren kozmosa daha çok yaklaştıran, ona karıştığın bir his… Kavuşmanın hissinde mutluluk dokunuşlarında, uzuvlarına yansıyan kimyasal dokunuşlar ve savrulduğun kozmos, ritimlerine karıştığın o olduğun kozmosun içinde, ışık dokunuşu ruhun…

Her biri birbiri içinde bir döngünün sayıklaması… Sayıklamanın dokunuşlarında, hissettiklerin büyü dokunuşlar… Hissetmek, hissedebilmek kozmosun anlaşılma yansıması… Ruhunu ele geçiren titreşim dokunuşları, dokunuşlara sebep kozmosun özü, özünde hissedilen, saf güzelliği yansıtabilen müziğin yaratımı… Uzuvlarında akan, zihninin kıvrımında gezinen titreşimler, sana yansıyan, yansıttığın milyonlarca ritim dalgası… Kozmosun yankısına karışan, atmosfere dağılan renk ve koku…

Tüm bu hislerin uzuvlarında dağıldığını hissettiğin o an… kozmosun güzelliğine dokunabilen, onu çoğaltan güzel hislerinin yansıması… İşte, sen ve kozmos, bir… Kozmosun kimyası, matematiği, müziği, şiiri… hiçliğin içinde, bütünün ritim dalgaları…

Vücudun Müziği, Ritimleri…

Bir ses salınır uzuvlarından,  süzülür kıvrımlarından… Uzuvlarında titreşimler oluşturan, zihnine yansıyan, hücrelerinde salınan ve duygularında, düşüncelerinde etkileşim yaratan ses, hangi dokunuşların etkisiyle bütünleşir ve sen olur…

Kozmosun özüne varmanın düşüne düşen, düşümlerinde kendi özünü bulan ve ruhunun ışık parçacıklarını hisseden… Düşüncelerin, sonsuzluğun ritimlerinde bir ritim olup ona karışan, onunla akan ve o olan, onunla dans eden bir aşık, daima hissetmelerin hazzında…

İşte tüm salınımlar, dudaklarımdan dağılmadı atmosfere!.. Zihnimin kıvrımlarında gezinen, ruhumla dans eden hisler, kozmosun yansıması eşliğinde karıştı düşlerime ve titreşimsel bir dokunuş, zihnimin kıvrımlarına dokundu, savruldu dört bir tarafa… Uzuvlarımda salındı önce, salındıkça daha da savruldu… Savruldukça kavruldu, yoğruldu ve çoğaldı… Titreşimleri ritimleriyle dağıldı, kozmosun her bir kıvrımına… Benden ona ondan bana, etkileşimsel bir bağ oluverdi… Kozmos içimde, dışımda, yanımda, etrafımda… Salındıkça uzuvlarım, yanılsamalarında…

Vücudun ritimleri, kozmosun kıvrımlarında gezinen ve onunla dans eden etkileşimsel bir döngü… Etkileşimlerin oluşturduğu ve salınan titreşimler, ruhun yansımasında müziğin dokunuşları…

Kozmosu, bütünde ve özünde aramanın yoluna düşmek… Tüm terimlerin içinde ve dışında, formülünde, tanımında, onu aramakla yol alır. Bilim, din vb. oluşumların her biri felsefenin kıvrımlarında ve dokunuşlarında, kozmosu anlamanın başka formu olduğu kadar, farklı anlamlarda anlaşılmasını… farklılığın içindeki birliği ve her parça farklı olsa da bütündeki farklılığın yerinin hissedilmesini sağlar ve yine onların nezdinde onları aşmanı, tüm sınırların ötesine geçmeni…

Felsefi yöntemlerle düşünüp, sanatsal dokunuşlarla güzelleştirmenin hazzına varmaksa, kozmosun güzelliğine dokunmak gibi…

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın