Evrensel Döngüde Nöron Etkisi

Genetik kodları taşıyan ve depolayan DNA (Deoksiribo nükleik asit) bilgi transferini sağlayan nöronların aktarımı ile işlenir. DNA’lardan yola çıkarak, evreni düşünelim. Evren bilindiği kadarıyla; karanlık enerji, atomlar ile karanlık maddeden oluşmaktadır.  Evrende en fazla yer alan elementler ise; hidrojen, helyum, oksijen, karbon, neon, demir, azot, silisyum vb. şeklindedir. Evrende yer alan elementlerin geneli, insan vücudunda …

nuray-yurt-doga-fotoğrafları

Genetik Doğa Döngüsünde: Beslenme işlevi

Beslenme İşlevi Ekolojik sistemde yer alan her bitki tohumları, karıştığımız ve yaşam bulduğumuz topraklara ekilir ve yetişir, büyür, meyve verir. Meyveleri ya da sebzeleri, bitkileri farklı formlarda bizler tüketir ve kaynaklardan çıkan suları içeriz. Su ile vücudumuza aldığımız bilgi kodları gibi, besinlerin genetik yapılarına göre de bilgi kodları bizlere işlenir. Yenilen ve içilen sayısız besini …

nuray-yurt-doğa-fotoğrafları

İnsanoğlu ve Tüm Canlılar

İnsanoğlu ve Tüm Canlılar Doğa döngüsünde yer alan tüm organizmalar-canlılar, dolaylı veya direkt olarak, birbiri ile etkileşim halindedir. Organizmalar, basit yapı moleküllerinin ya da karmaşık organ sistemlerinin oluşturduğu, varlıklardır. Canlılar, biyolojik özellikleri doğrultusunda, çevresine uyum sağlama ile üreme, kalıtım gibi ortak nitelikteki özelliklere sahiptir. Evrensel döngüde, canlı türleri oldukça fazladır, her biri incelenmesi mümkün olmasa …

nuray-yurt-doğa-fotoğrafları

Genetik Doğa Döngüsü

Genetik Doğa Döngüsü Genleri, genetik bilimi doğrultusunda ve doğa döngüsü bazında ele aldığımızda ve bu yönde düşündüğümüzde, yaşamın her alanını kapsayan ince detaylara ulaşmak mümkün. Doğada var olan, her türlü yaşam formu; insan, hayvan, bitkiler… Yaşam zinciri boyutunda, yok olmayan iç içe bir döngüye sahip. Canlılar; doğar, yaşar ve ölür.  Oysa yaşamın, gördüğümüz boyuttan öte …

nuray-yurt-doga-fotoğrafları

Genetik Bilgiyi Etkileyen Faktörler

Su: Suyun Hafızası ve Genetik İşlevi Su, H2O kimyasal formülü ile yaşamın en temel kaynağını oluşturur. Renksiz fakat kızıl dalga boyları ile etkileşime geçtiğinde, ışığı hafif şekilde emmesi nedeniyle, mavi renge de sahiptir. Renksiz, kokusuz, şeffaf ve kristalli katı ya da sıvı halindeki su, yaşam formunun yapı taşını oluşturur ve evrensel döngüde de önemli paydaya …

doğa-fotoğrafları

Genetik Kodlar ve Doğa Döngüsü

Gen Nedir? Gen, genel tanımı ile kalıtım birimidir. Bir kromozomun belirli bölümlerini oluşturan nükleotid dizisi de denilebilir. Kromozomun kesitleri olarak da bilinen genler, değişik büyüklüklere ve birden farklı çeşitli işlevlere sahiptirler.  Araştırmalara göre, genlerin büyüklükleri ve işlevlerinin her zaman doğru orantılı olmadığı da tespit edilmiştir. Gen aynı zamanda; genom dizisinde yeri belirlenebilen ve transkripsiyonu yapılan, …

Cinayet…

  Sözlerim dilimin ilk cinayeti. Gözlerim cinayetin tanığı… Hislerim, duygularımın kara lekesi. Yalanın, Zamanın, bu bozuk düzenin esiri… Adım attığım o ilk andan itibaren, sözlerim… hislerimin ilk cinayeti Dilim bir başka dile hükmettiği an Bilirim… Hislerimin ilk ihanet çanları çalmaya meyilli. Tüm bunlar… Tuhaf…  Tuhaf… Tuhaf bir cinayet süsü ilk hissedişim, ilk sözlerim… Cinayet ilk …

Varoluşun Sanata Dokunuşu

Sanat, varoluşun sancısından kaçmak için tutunduğun, büyüsüne kapıldığın tutkunu olduğun bir dal iken…  buruk… kırık… derin bir yansıması olduğunu hissettiğinde… her şey tuzla buz…Varoluşun sanata dokunuşu mu?… Sanatın varoluşu derinden hissedişi  mi?.. İç içe bir kıvrım sadece… Dünyanın tüm kötülüklerinden kaçıp sığındığın sanat, seni bambaşka bir boyuta taşır. Her şeyin iç içe olduğu, tüm hislerin …