Blog Deneme Felsefe Kişisel Gelişim Kozmos Kozmos psikolojisi

Melankoli Kavramı, Anlam Yolculuğu

Melankoli, sözlük anlamıyla ‘’kara duygulu’’ olarak karşımıza çıkıyor. Karamsarlık tabiriyle de özdeştirilir. Örneğin herhangi birinin, yakından tanımadığı birine dahi -melankolik- dediğine tanık olabiliriz. Hatta toplum arasında, bir çeşit psikolojik rahatsızlık olma hali olarak da görülebilir. Bu noktaların her birinin altında ise ele alınabilecek sayısız tartışma konusu mevcut. Birçok şeyde olduğu gibi, kelimelere de özünden öte …

Blog Deneme Felsefe Kişisel Gelişim Kozmos Psikoloji Sosyoloji

Başarı Tanımı ve Bireye, Topluma Yansımaları

Başarı kavramının, sözlük anlamına bakıldığında, oldukça basit bir tanımlamanın içine sığdırıldığını görürüz. Oysa anlam derinliğini-özünü anlamamız, sağlıklı bir yaşama sahip olmamız açısından oldukça önemli. Aksi halde toplumlarda yansıtılan başarı kalıbı ile stres etkeninden uzak kalmak mümkün olmadığı gibi, mutsuzluğun ötesine de geçmek zor olabilir. Öncelikle bizlere dayatılan, başarı kavramına tabi kalmak zorunda olsak da kişisel …

Blog Deneme Kişisel Gelişim

Epifiz Bezi

Epifiz bezi, omurgalıların beyninde bulunan, mercimek tanesi büyüklüğüne sahip bir bezdir. Uyku paternini ile mevsimsel fotoperiyotları düzenleyen melatonini ve DMT salgıladığı belirtilir. Bir diğer ismi pineal bezdir. Beyin bölgesinde, iki hemisferin arasında, talamus cisimlerinin birleştiği noktada yer aldığı bilinir. Uzunluğu 5-8 mm olan Epifiz bezi, kırmızı-gri renktedir. Genellikle çekilen kafa filmlerinde de sıklıkla görülebilir. Ayrıca …

Bilim Notları Blog Kişisel Gelişim Kültür&Sanat&Bilim Sosyoloji

Medya Araştırmalarının Tarihçesi ve İlk Kuramsal Yaklaşımlar

Kapitalist modernitenin gelişmesi, enformasyonun hızlı ve etkili akışını, diğer yandan kitlesel ve kamusal bir iletişim ortamını gerekli kılmış vaziyettedir. Modern kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla, Batı toplumlarında modernitenin belirmesi eş zamanlı gerçekleşmiştir. Modernitenin sonucunda ortaya çıkan, olgulardan birisi de kitle iletişimidir. Kitle medyasının yaygınlaşması sonucunda da kitle iletişim ya da medya araştırmaları 20.yüzyılın başlarında ortaya …

Bilim Notları Blog Kişisel Gelişim Kültür&Sanat&Bilim Sosyoloji

Medya Nedir? Medya Anlam Ölçeği Nasıl Olmalı

Medya kavramının İngilizce karşılığı media’dır. Latincede araç, ortam, aracı gibi anlamlara gelen, medium teriminden türediği bilinir. Birbirleriyle iletişimi olmayan, iletişim kuramayan, iki düzleme ya da iki bağlam arasında iletişimi sağlayan araçlar medya olarak tanımlanır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, medya teriminin çoğul olarak, bu iletişimi mümkün kılan araçlara karşılık geldiği olmalıdır. Bu bağlamda bakıldığında; sözcüğü …

Bilim Notları Blog Kişisel Gelişim Kültür&Sanat&Bilim Sosyoloji

Medya

Toplumsal Kurum Olarak Medya Televizyon ya da internetin, sosyal ağların hayatımızın her alanını kapladığını ve günün neredeyse 24 saatini ele geçirdiğini söylemek mümkün. Peki, hayatımızda önemli bir zaman dilimini kaplayan, medya ya da sosyal ağlar, kişisel yaşamımızı bizlerden çalıyor ya da kişisel yaşamımızın, başka yaşamların içinde kaybolmasına yol açıyor, diyebilir miyiz?.. Tabii ilgili süreçte, etkin …

Bilim Notları Blog Kişisel Gelişim Kozmos Kültür&Sanat&Bilim

Cam

Ana maddesi silisyum olan cam, saydam veya yarısaydam bir yapıya sahiptir. Çoğunlukla sert, kırılgan özellikleriyle bilinir, fakat sıvıların muhafazasına imkân vermesinden dolayı, inorganik amorf yapıda katı bir malzeme olarak da tanımlanabilir. Aynı zamanda cam, sırça kelimesinin eşanlamına da karşılık gelir. Cam Antik çağlardan itibaren, inşaat malzemesi, süs eşyası gibi çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Günümüzde hâlen, basit …

Bilim Notları Blog Kişisel Gelişim Kozmos Kültür&Sanat&Bilim

Ayna

Ayna, ışığın %100’e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Yaşamımızda önemli bir yere sahip olan ayna, ilk defa metal yüzeylerin parlatılmasıyla elde edilir. Zamanla cam levhaların bir yüzeyi cıva amalgamları ile kaplanarak ayna yapılmaya başlanır. Günümüze bakıldığında, çoğunlukla cam levhaların bir yüzü, ince bir gümüş tabaka ile sırlanarak -ayna- elde edildiği görülür. Ayna …

Bilim Notları Blog Kişisel Gelişim Kültür&Sanat&Bilim Psikoloji

Koku Algısı

Koku duyusu, görme ve işitmeyle beraber, en eski duyulardan biridir. En basit tek hücreli organizmalarda da bulunur. Omurgalı hayvanlarda koku duyusunun en temel işlevi havada bulunan gaz halinde, kimyasal uyaranları yakalamaktır. Hayvanların kendileri de bir tür koku yaydıklarından dolayı, bazen uyaran konumuna geçerler. Bu sebeple, koku duyusu, akraba ya da tür içi tanıma, üreme ya …

Bilim Notları Blog Kişisel Gelişim Kültür&Sanat&Bilim Psikoloji

İşitme ve İşitme Algısı

İşitme İşitme sisteminin organı kulak olup, insan kulağı dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ana bölümden oluşur. İşitmenin uyaranı olan ses; bir titreşim kaynağının, havadaki molekülleri hareket ettirmesi sonucunda gerçekleşir. Ses havada sabit hızla ve saniyede 33,5 metre hızla hareket eder. Sinüs dalgası özelliği taşıyan, bir ses dalgası; frekans, genlik, faz olmak üzere …