ayna kavramı
Bilim Evren-Uzay-Astronomi Bilimi Genel Kozmos

Frekans

Frekans kavramı, bilimsel anlamıyla zihni zorlayacak gibi görünür. Oysa üzerine biraz düşünüldüğü zaman, varoluş zincirinde gördüğümüz ya da göremediğimiz her bir kavramı, evren yasaları dahilinde anlamamıza yol açar ve yaşamın olağan işleyişinde yer alan gizemli güzelliği kavrayabilmek böylece kolaylaşabilir.

Frekans Nedir?

Titreşim sayısı ya da frekans, bir olayın birim zaman, çoğunlukla 1 saniye içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümü şeklinde tanımlanabilir.

Frekans Ölçümü:

Bir olayın frekansını ölçmek adına, o olayın belirli zaman aralığında kendini kaç defa tekrar ettiği sayılır. Böylece sayılan sayı, zaman aralığına bölünerek frekans elde edilir.

  • SI birim sisteminde frekans, hertz (Hz) ile gösterilir.

Bir Hertz, bir olayın saniyede bir tekrarlandığı anlamına gelir. Olayın, iki Hertzlik bir frekansa sahip olması, olayın saniyede kendini iki defa yinelediğini gösterir. Frekansı, ölçmenin başka yoluysa, olayın kendini tekrar etmesi arasında geçen süreyi tayin etmektir.

  • İki yineleme arasında geçen süreye periyot denir, fizikte T ile gösterilir.
  • F = 1/T
Dalganın Frekansı:

Bir dalganın frekansı dalga boyu ile alakalıdır. Dalganın, dalga boyu ile frekansının çarpımı ise o dalganın hızını belirler.

  • Dalga boyu, bilinen bir dalganın frekansı, bu ilişki kullanılarak belirlenebilir.
  • F= v/ λ

Bu ifadede V hızı, λ (lamda) ise dalga boyunu temsil eder.

Özel durum olarak, elektromanyetik bir dalga olan ışık, boşlukta ışık hızıyla hareket ettiğinden, bu denklem:

  • F = c/ λ ifadesine dönüşür.

Dalgalar, herhangi bir ortamdan başka fiziksel yoğunluğa sahip ortama geçtikleri zaman, frekansları değişmez, fakat hızları ve dolayısıyla dalga boyları değişir. Frekans ise, Doppler etkisi dışında, hiçbir fiziksel olay nedeniyle değişmez. Bu evrenin fiziksel değişmez bir kuralıdır. 

Hayatın içinden, frekans örnekleri;

Orkestrada bütünlüğü sağlamak adına, akort sesi olarak verilen la notası; 440 Hz frekansına sahip bir titreşimdir.

  • İnsan kulağı, 20-20.000 Hz aralığındaki titreşimlere tepki gösterir.
  • Şebekeden dağıtılan elektrik, saniyede 50 kere salınan alternatif akımdır.
  • Elektrikli eşyaların üzerinde bulunan, AC 220V 50 Hz uyarısı cihazın; 50 Hz, 220 volt genlikli alternatif akımla çalıştığı anlamına gelir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir