ayna kavramı

Ses Kavramı

Ses kavramı, bilim ve ses bilgisinin temel konusu olup, daha genelleyici bir anlamda dil ya da konuşma sesi, şeklinde tanımlanabilir.        Ses, akciğerlerle solunan havanın, ses organlarında biçimlendirilmesiyle oluşan, kulakla ya da hassas aletlerle algılanabilen titreşimin -algılanma- yansımalarıdır. İnsanoğlu, ses organlarıyla -algılayabildiği titreşimleri- üretip kullandığı sesler, konuşma dilinin görece en küçük parçasını ve …

ayna kavramı

Basınç Nedir, Basınç Türleri Neler?

Basınç Nedir, Basınç Türleri Neler? Basınç nedir, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı -basınç- kavramı ile tanımlanır. Ve basınç türlerine göre yani katı, sıvı, gaz olmak üzere, her biri yapısal özellikleri doğrultusunda yüzeye farklı kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun, birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç-P, bütün …

ayna kavramı

Titreşim

Titreşim kavramı, bir denge noktası etrafındaki mekanik salınım şeklinde tanımlanır. İlgili salınımlar, bir sarkacın hareketindeki gibi periyodik olabilir ya da çakıllı yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de gelişebilir.  Titreşim, bazen arzu edilebilir olarak gelişir. Örnek olarak, bir akort çatalının, üflemeli çalgılarda ya da mızıkada dilin veya hoparlörde koninin hareketi gibi birçok aletin, doğru kullanılması adına …

ayna kavramı

Frekans

Frekans kavramı, bilimsel anlamıyla zihni zorlayacak gibi görünür. Oysa üzerine biraz düşünüldüğü zaman, varoluş zincirinde gördüğümüz ya da göremediğimiz her bir kavramı, evren yasaları dahilinde anlamamıza yol açar ve yaşamın olağan işleyişinde yer alan gizemli güzelliği kavrayabilmek böylece kolaylaşabilir. Frekans Nedir? Titreşim sayısı ya da frekans, bir olayın birim zaman, çoğunlukla 1 saniye içinde hangi …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Medya Araştırmaları: Tarihçesi ve İlk Kuramsal Yaklaşımlar

Medya araştırmaları, medya tarihçesi ile ilk kuramsal yaklaşımların incelendiği geniş ölçekli bir alanı kapsar.  Dolasıyla kapitalist modernitenin gelişmesiyle, enformasyonun hızlı ve etkili akışı, diğer yandan kitlesel ve kamusal bir iletişim ortamını gerekli kılan bütün detaylar ele alınır. Modern kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla, Batı toplumlarında modernitenin belirmesi eş zamanlı gerçekleşmiştir. Modernitenin sonucunda ortaya çıkan, olgulardan …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Medya Nedir? Medya Anlam Ölçeği Nasıl Olmalı

Medya nedir sorusuna karşılık, öncelikle medya kelimesinin, kelime anlamı akla gelse de aslında genel perspektifte anlam karşılığının daha fazla olduğunu bilmekte ve anlamakta fayda vardır. İngilizce karşılığı media’dır. Latincede araç, ortam, aracı gibi anlamlara gelen, medium teriminden türediği bilinir. Birbirleriyle iletişimi olmayan, iletişim kuramayan, iki düzleme ya da iki bağlam arasında iletişimi sağlayan araçlar medya …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Medya

Toplumsal Kurum Olarak Medya Televizyon ya da internetin, sosyal ağların hayatımızın her alanını kapladığını ve günün neredeyse 24 saatini ele geçirdiğini söylemek mümkün. Peki, hayatımızda önemli bir zaman dilimini kaplayan, medya ya da sosyal ağlar, kişisel yaşamımızı bizlerden çalıyor ya da kişisel yaşamımızın, başka yaşamların içinde kaybolmasına yol açıyor, diyebilir miyiz?.. Tabii ilgili süreçte, etkin …

Felsefe nedir ya da felsefe kavramı nasıl tanımlanmalı

Cam

Ana maddesi silisyum olan cam, saydam veya yarısaydam bir yapıya sahiptir. Camın sert, kırılgan özellikleri dikkat çeker fakat sıvıların muhafazasına imkân verdiği için, inorganik amorf yapıda katı bir malzeme olarak da tanımlanabilir. Aynı zamanda cam, sırça kelimesinin eşanlamına da karşılık gelir. Cam Antik çağlardan itibaren, inşaat malzemesi, süs eşyası gibi çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Günümüzde hâlen, …

ayna kavramı

Ayna Kavramı: Ayna Nedir? Ayna Yapımı, Türleri Neler?

Ayna kavramı, ayna kelimesini ya da daha derinsel anlam paydasında kavramsal özüne indirgeyerek anlamak istersek, öncelikle nasıl tanımlandığına ve tanımlama aşamasında hangi adımlara ihtiyacımız olduğuna bakmamız gerekir. Ne olduğunu anlamak adına, ne olduğuna ve de teknik detaylarına ve onu anlamsal bütünlüğüne kavuşturan -bileşenlerine- oluşum aşamalarına- hangi alanda ön plana çıktığına ya da hangi alanlarda kullanıldığına …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Koku Duyusu, Algısı

Koku duyusu, görme ve işitmeyle beraber, en eski duyulardan biridir. Koku algısı tek hücreli organizmalarda da bulunur. Omurgalı hayvanlarda, koku duyusunun en temel işlevi havadaki gaz halindeki kimyasal uyaranları yakalamaktır. Hayvanların kendileri de bir tür koku yaydıklarından dolayı, bazen uyaran konumuna geçerler. Bu sebeple, koku duyusu, akraba ya da tür içi tanıma, üreme ya da …