Botanik

Botanik

Botanik, bitki bilimidir. Biyolojinin de bir kolu olan botanik, yenilenebilir, şifalı ve de zehirli bitkilerin tarih öncesinde ilk insanlar tarafından, tanımlama ve yetiştirme süreçleriyle gelişme göstermiştir.  Biliminde en eski dallarından biri olma özelliğine sahiptir. Botanikçi, bitki bilimcisi ya da fitolog, bu alanda uzmanlaşmış bilim insanıdır. Botanik tarihine bakış Erken, Ortaçağ, 20-21yy. Botanik, orijinal adı Herbalizm, …

dokunma duyusu

Dokunma Duyusu

Dokunma duyusu organı deri, en geniş duyu organıdır. Ortalama boydaki bir insanın, 6-7 m2 deriye sahip olduğu belirtilir. Deri, çevreden gelen tehlikeli uyaranların vücuda girmesini engeller. Vücut ısısını düzenler. İlgili fonksiyonlara sahip deri, aynı zamanda yüzeyindeki hücreler ile çeşitli türden uyarıcılar aracılığı ile çevresel uyaranlara tepki gösterirler. Deride yer alan, alıcı hücreler, sinyalleri öncelikle beyinde; …

tat algısı

Tat Algısı

Tat algısı ya da tat duyusu, tatlı, ekşi, tuzlu, acı gibi kategoriler dahilinde ele alınır. Bu tatlara son dönemlerde yeni bir tat olarak umami denilen kategori de eklenmiştir. Umami tadı, bazı tuzlar tadıldığında algılanır. Monosodyum glutamat, tuzu buna bir örnek olarak verilebilir. Genellikle hazır çorba ile paket gıdalarında kullanılır. “Tat algısı” lezzetleri tanımanın ötesinde karmaşık …

ayna kavramı

Ses Kavramı

Ses kavramı, bilim ve ses bilgisinin temel konusu olup, daha genelleyici bir anlamda dil ya da konuşma sesi, şeklinde tanımlanabilir.        Ses, akciğerlerle solunan havanın, ses organlarında biçimlendirilmesiyle oluşan, kulakla ya da hassas aletlerle algılanabilen titreşimin -algılanma- yansımalarıdır. İnsanoğlu, ses organlarıyla -algılayabildiği titreşimleri- üretip kullandığı sesler, konuşma dilinin görece en küçük parçasını ve …

ayna kavramı

Basınç Nedir, Basınç Türleri Neler?

Basınç Nedir, Basınç Türleri Neler? Basınç nedir, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı -basınç- kavramı ile tanımlanır. Ve basınç türlerine göre yani katı, sıvı, gaz olmak üzere, her biri yapısal özellikleri doğrultusunda yüzeye farklı kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun, birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç-P, bütün …

ayna kavramı

Titreşim

Titreşim kavramı, bir denge noktası etrafındaki mekanik salınım şeklinde tanımlanır. İlgili salınımlar, bir sarkacın hareketindeki gibi periyodik olabilir ya da çakıllı yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de gelişebilir.  Titreşim, bazen arzu edilebilir olarak gelişir. Örnek olarak, bir akort çatalının, üflemeli çalgılarda ya da mızıkada dilin veya hoparlörde koninin hareketi gibi birçok aletin, doğru kullanılması adına …

ayna kavramı

Frekans

Frekans kavramı, bilimsel anlamıyla zihni zorlayacak gibi görünür. Oysa üzerine biraz düşünüldüğü zaman, varoluş zincirinde gördüğümüz ya da göremediğimiz her bir kavramı, evren yasaları dahilinde anlamamıza yol açar ve yaşamın olağan işleyişinde yer alan gizemli güzelliği kavrayabilmek böylece kolaylaşabilir. Frekans Nedir? Titreşim sayısı ya da frekans, bir olayın birim zaman, çoğunlukla 1 saniye içinde hangi …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Medya Araştırmaları: Tarihçesi ve İlk Kuramsal Yaklaşımlar

Medya araştırmaları, medya tarihçesi ile ilk kuramsal yaklaşımların incelendiği geniş ölçekli bir alanı kapsar.  Dolasıyla kapitalist modernitenin gelişmesiyle, enformasyonun hızlı ve etkili akışı, diğer yandan kitlesel ve kamusal bir iletişim ortamını gerekli kılan bütün detaylar ele alınır. Modern kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla, Batı toplumlarında modernitenin belirmesi eş zamanlı gerçekleşmiştir. Modernitenin sonucunda ortaya çıkan, olgulardan …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Medya Nedir? Medya Anlam Ölçeği Nasıl Olmalı

Medya nedir sorusuna karşılık, öncelikle medya kelimesinin, kelime anlamı akla gelse de aslında genel perspektifte anlam karşılığının daha fazla olduğunu bilmekte ve anlamakta fayda vardır. İngilizce karşılığı media’dır. Latincede araç, ortam, aracı gibi anlamlara gelen, medium teriminden türediği bilinir. Birbirleriyle iletişimi olmayan, iletişim kuramayan, iki düzleme ya da iki bağlam arasında iletişimi sağlayan araçlar medya …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Medya

Toplumsal Kurum Olarak Medya Televizyon ya da internetin, sosyal ağların hayatımızın her alanını kapladığını ve günün neredeyse 24 saatini ele geçirdiğini söylemek mümkün. Peki, hayatımızda önemli bir zaman dilimini kaplayan, medya ya da sosyal ağlar, kişisel yaşamımızı bizlerden çalıyor ya da kişisel yaşamımızın, başka yaşamların içinde kaybolmasına yol açıyor, diyebilir miyiz?.. Tabii ilgili süreçte, etkin …