Matematik, Müzik ve Kozmos

Kozmos, matematiksel döngüyü, dünya boyutuna, sesin salınımında, ritim dokunuşlarında, yansıttığı her ayrıntısıyla, titreşimlerin kıvrımlarında gezinen, ona karışan onunla akan müzik gibi… Sayılarla sayıklayan bir denklemin ardı sıra sunar tüm büyülü gizemlerini…  Bilim, sanat… Her biri felsefi bir düşüncenin sayıklamasında, kozmosun dili olan şiirsel bir anlatımı… Matematik, bilimsel terimlerin dönüştürüldüğü formülleri oluşturur, onu açıklar ve yorumlar. …

Sesin Düşünce ile Bağlantılı Kozmos Etkileşimi

Evrensel paydaya erişen zihin, artık gördüğü, duyduğu ve görünmeyenin ötesinde… her nokta kıvrımında, evrensel dokunuşu arar ve hisseder. Titreşimlerin, Kozmos Etkileşimi Sesin oluşumunu ve duyum aralığını düşünüyor, duyumsadığım titreşimlerin kulaklarımdan zihnime dağıldığını ve uzuvlarımda salındığını… ve evrensel bağlantının hissiyatında, her bir ritim dokunuşunda, bütünsel ışığın hazzına varıyorum. Ses algısını, geniş perspektiften düşündüğümüzde, evrensel döngüde yer …

Bilinç, İleti Demeti-İletişim

Nöronlar Arasındaki İletişim-İleti Geçişleri Özümüzü anlama yolunda, tüm formları ve bilgileri, kozmos boyutunda-kozmos yasalarına göre buluşturduğumuz an, çok yönlü algıların bir yerde toplandığını görmek ve bütünden dağılan, titreşim yansımalarını algılamak kolaylaşır. Böylece titreşimlerin dalgaları, dalgaların frekansları oluşturduğunu kavrayabilir ve algı düzeyimizi daha üst boyuta çıkarma yolunda, yaşamsal süreçte her görü ahenge bürünebilir ve zihinsel algı …

Kozmos Yasaları, Uyanış Sayıklamaları

 Ruhun yansıması, ışık dokunuşlarını, fantastik bir şölen gibi hissedebilmek olağanüstü bir hazzı duyumsatıyor. Bilinçlerin, dünya boyutunun ötesine geçiş yapabildiğini ve her an hızla akan bir akıntıda dans edebilmenin düşünde olduklarını görmek de bir o kadar güzel…  Kozmos Yasalarına Dair Kozmos yasaları günümüzde, hızla okyanusun kıvrımlarını beyin kıvrımlarına yansıtan ritimlerini sunuyor. Dans eden su, ırmakların uzuvlarında, …

Evren, Bireysel Güç

Evren, insanların birey olmanın farkındalığına varmasını istiyor ve ruhu güzelleştirmek üzerine kurulu bir denge esasına göre ilerliyor. Ve her bilinç, öz benliğini güzelleştirmeye başladığında, evrenin uzuvlarında oluşan kaos boşlukları, denge kuramını tamamlamayı arzuluyor. Kimine Tanrı, kimine güç… kimi için bir döngü… Kimine bilinmeyen… Her birinin uzuvlarında evren, iç içe yalnızlık kuramı… Bu sebeple… Bireyselliğe değer …

İç İçe Bir Sanal Dünya’da Var Olmak

İçine doğru çekildiğimiz… gerçek olarak algıladığımız tüm dengeleri altüst eden ama bir o denli hakikatin izlerini taşıyan bir dokunuş… İç İçe Sanal Dünya’da Var Olmak İç içe bir formu imgeleyen dünya ve evrenin izinde, sanal gerçekliğin içinde olduğumuzu kabullenemiyor olsak da… Günden güne daha da içine çekildiğimiz -teknoloji- gerçeği ile as olan hakikatin, aslında farklı …

Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları Psikologlar, insan zihni ve davranışlarının birden fazla noktasına odaklanabilirler.  Bu farklı odaklar, psikolojinin alt dallarını oluşturur. Biyolojik Psikoloji: Biyolojik psikoloji ya da diğer adıyla fizyolojik psikoloji, bedendeki fizyolojik süreçler, hormonal sistemler ve beynin işleyişini, davranışları ile zihinsel süreçleri açıklamak için kullanılan bir alt daldır. Özellikle, genetik faktörlerin, kişilik ve davranışlarımızla olan bağlantısı …

Psikolojide Bazı Sorular, Antik Yunan Filozofları-Avrupalı Düşünürler

Psikoloji Bilimi Adına, Bazı Sorular Sokrates, Plato ve Aristo gibi önemli filozoflar; zihnin, ruhun, vücudun ve insan deneyiminin doğası üzerine, çeşitli görüşler ve düşünceler geliştirmişlerdir. Aynı zamanda psikoloji bilimi adına da kritik olan, bazı soruları ilk defa sorgulamışlardır. İlgili soruların bazılarına henüz net bir cevap verilememekle beraber, Psikologlar halen bu soruları çalışmaları ile irdelemektedirler. Psikoloji …

Psikoloji Biliminin Kökenleri ve Tarihçesi ( kısaca)

Psikoloji alanında, ilk defa 19. Yüzyılın başlarında, insan davranışları üzerine laboratuvarlarda çalışılmalar yapılmıştır. Böylece psikoloji bilimsel bir disiplin olma yolunda ilk adımı atmıştır. Eski dönemlerde gerçekleşen, insan doğası ile alakalı düşünceler ise altyapısını oluşturmakla beraber, gelişimsel sürecine katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, günümüzdeki yani modern psikolojinin kökenleri, Antik Yunan filozoflarına kadar uzanır. Psikolojinin kökenleri: MÖ. 5000’li …

Bilinci Güçlendirme Üzerine, Algı Yansımaları

Yaşam döngüsünde, bilinci güçlendirme üzerine atılmalı tüm adımlar. Böylelikle, sağlıklı bir bedene sahip olmanın verdiği canlılığı, güçlü bir zihne sahip olmanın yarattığı güzellikle hissedebilir ve uzuvlarına, olağanüstü anlamını yansıtan en güçlü dokunuşun, bütünsel ışığı sağlayan bilinç olduğunu anlayabilir ve dünyanın ötesinde, olağan yaşamdan öte bir hayata adım atabilirsin. ve evrenin uzuvlarında var olduğunun hissini yaşamana, …