Kulak Anatomisi

Kulak- Auris; işitme işlevini karşılayan ve denge organını içinde barındıran anatomik yapıdır. Kulak; dış kulak, orta kulak ve iç kulak şeklinde üç kısımda incelenir. Dış Kulak: Dış kulak iki ana kısımdan oluşur. Dışa doğru çıkıntı yapan kısmına, kulak kepçesi adı verilir ve ilgili alan, sesin yönünün belirlenmesinde işlevsel özelliğe sahiptir. Kulak kepçesini, orta kulağa bağlayan …

Canlılarda Göz ve Görme

Gözün evrimi Hayvanlarda çok çeşitli göz biçimlerine rastlanır. Yalın canlılarda gözler bedenin önünde, deride yer alan ışığa duyarlı hücrelerden oluşur. Söz konusu organların yapısı yalın ya da böceklerin bileşik gözleri, omurgalıların gözleri gibi daha gelişmiş olabilir. Sineklerin gözleri özellikle hareket ve renk ayırt edecek bir yapıdadır. Avcı kuşlarınkiler, insanda olduğu gibi başın önünde buna karşılık …

Göz Anatomisi

  Göz, göz çukurunda bulunan, iri bir bilye büyüklüğünde, görmeyi sağlayan küremsi bir organdır. Göz, ışığı geçirmeye ve kırmaya elverişli üç tabakanın birleşmesinden oluşmuştur. En dıştaki birinci tabakaya, Sklera ya da “gözakı” denir. Bu tabaka önde tümsekleşerek, saydam Kornea tabakası olarak devam eder. Beyaz ve lifli yapıda olan bu sert tabaka, gözü dış darbelere karşı …

Beyin, Anatomi

Merkezi sinir sisteminin, kafa boşluğu içinde yer alan parçası, ansefal olarak adlandırılır. Ansefal, -Encéphale- Fransızca kelime anlamıyla, tüm beyin anlamına gelir. Ansefaldeki merkezlerin, en önemlileri; omurilik soğanı, beyincik ile beyindir. Canlı türlerinin beyinleri, şekil ve boyut gibi çeşitleri özellikleri açısından, değişiklik gösterir. Bu sebeple ortak özelliklerini belirlemek oldukça güçtür. Beyin mimarisinin geniş tür yelpazesi için, …

Çevresel Sinir Sistemi

Çevresel sinir sistemi-ÇSS, beyin ve omurilik haricindeki sinirler ve gangliyondan oluşur. ÇSS’nin ana işlevi, merkezi sinir sistemi-MSS ile organ ve uzuvlar arasındaki iletişimi-bağlantıyı sağlar. Omurga ve kafatası gibi kemiklerle ya da kan-beyin bariyeri ile korunan MSS’nin aksine, ÇSS’nin koruması bulunmaz. Bu sebeple, toksinler ve mekaniksel hasarlara maruz kalabilir. Çevresel sinir sistemi, somatik sinir sistemi ve …

Omurilik ve Beynin Bölümleri

Omurilik Omurilik, omurga denilen kemik bir yapının içinde, boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan ve ortasında yine boydan boya bir kanal içeren, merkezî sinir sisteminin bir parçasıdır. İlk lumbar, omurun alt kenarına kadar devam eder. Buradan itibaren sinirler atkuyruğu şeklinde yayılır. Yaklaşık olarak kadınlarda 43 cm, erkeklerde ise 45 cm uzunluğunda ve 35-40 gram ağırlığındadır. Omurilik …

Merkezi Sinir Sistemi ve Beyin Zarları

Merkezî Sinir Sistemi ve Beyin Zarları Merkezi sinir sistemi (MSS), İngilizce, Central nervous system (CNS) sinir sisteminin en büyük bölümünü oluşturur. Beyin ve omurilikten oluşur. Bazı sınıflandırmalarda retina ve kraniyal sinirler de MSS’ye dahil edilir. Çevresel sinir sistemiyle birlikte, davranış kontrolünde temel bir göreve sahip olan merkezî sinir sistemini, çevresel sinir sisteminden ayıran belirgin bir …

Beyin ve Yapısı

Beyin, sinir sisteminin merkezi işlevine sahip en önemli organdır. Eski Türkçe’de meni, Orta Türkçe’de ise mengi-meyin adları ile tanımlanmıştır. Beyin, omurgalı hayvanların hepsinde bulunur. Omurgasız hayvanlarda ise, bazı süngerler ile knidliler, tulumlular, derisi dikenliler gibi omurgasızlar hariç her birinde bulunur. Beyin; duyma, tatma, görme, denge ile koklama gibi duyulara hizmet eden organlara yakın bir noktada …