psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Medya Araştırmaları: Tarihçesi ve İlk Kuramsal Yaklaşımlar

Medya araştırmaları, medya tarihçesi ile ilk kuramsal yaklaşımların incelendiği geniş ölçekli bir alanı kapsar.  Dolasıyla kapitalist modernitenin gelişmesiyle, enformasyonun hızlı ve etkili akışı, diğer yandan kitlesel ve kamusal bir iletişim ortamını gerekli kılan bütün detaylar ele alınır. Modern kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla, Batı toplumlarında modernitenin belirmesi eş zamanlı gerçekleşmiştir. Modernitenin sonucunda ortaya çıkan, olgulardan …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Medya Nedir? Medya Anlam Ölçeği Nasıl Olmalı

Medya nedir sorusuna karşılık, öncelikle medya kelimesinin, kelime anlamı akla gelse de aslında genel perspektifte anlam karşılığının daha fazla olduğunu bilmekte ve anlamakta fayda vardır. İngilizce karşılığı media’dır. Latincede araç, ortam, aracı gibi anlamlara gelen, medium teriminden türediği bilinir. Birbirleriyle iletişimi olmayan, iletişim kuramayan, iki düzleme ya da iki bağlam arasında iletişimi sağlayan araçlar medya …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Medya

Toplumsal Kurum Olarak Medya Televizyon ya da internetin, sosyal ağların hayatımızın her alanını kapladığını ve günün neredeyse 24 saatini ele geçirdiğini söylemek mümkün. Peki, hayatımızda önemli bir zaman dilimini kaplayan, medya ya da sosyal ağlar, kişisel yaşamımızı bizlerden çalıyor ya da kişisel yaşamımızın, başka yaşamların içinde kaybolmasına yol açıyor, diyebilir miyiz?.. Tabii ilgili süreçte, etkin …