Doğa ile Uyumlu Dijital Yaşam…

Dijital çağın her geçen gün yaşamımızı ele geçirdiği bugünlerde, teknolojinin ilerleyen yüzü ile yaşam kıstaslarını tamamen ele geçireceği aşikar. Dijital yaşamın artı yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de mevcut… Çünkü kozmos, madde ve maneviyatın birleşimden oluşan bir akışa sahip… Sadece -madde- ile açıklanamayan olguları, algılayamayan ve madde kavramını aşamayan insanoğlu, ruhun katmanlarının da öz bilincin …

Evrensel Döngüde Nöron Etkisi

Genetik kodları taşıyan ve depolayan DNA (Deoksiribo nükleik asit) bilgi transferini sağlayan nöronların aktarımı ile işlenir. DNA’lardan yola çıkarak, evreni düşünelim. Evren bilindiği kadarıyla; karanlık enerji, atomlar ile karanlık maddeden oluşmaktadır.  Evrende en fazla yer alan elementler ise; hidrojen, helyum, oksijen, karbon, neon, demir, azot, silisyum vb. şeklindedir. Evrende yer alan elementlerin geneli, insan vücudunda …

nuray-yurt-doga-fotoğrafları

Genetik Doğa Döngüsünde: Beslenme işlevi

Beslenme İşlevi Ekolojik sistemde yer alan her bitki tohumları, karıştığımız ve yaşam bulduğumuz topraklara ekilir ve yetişir, büyür, meyve verir. Meyveleri ya da sebzeleri, bitkileri farklı formlarda bizler tüketir ve kaynaklardan çıkan suları içeriz. Su ile vücudumuza aldığımız bilgi kodları gibi, besinlerin genetik yapılarına göre de bilgi kodları bizlere işlenir. Yenilen ve içilen sayısız besini …

nuray-yurt-doğa-fotoğrafları

İnsanoğlu ve Tüm Canlılar

İnsanoğlu ve Tüm Canlılar Doğa döngüsünde yer alan tüm organizmalar-canlılar, dolaylı veya direkt olarak, birbiri ile etkileşim halindedir. Organizmalar, basit yapı moleküllerinin ya da karmaşık organ sistemlerinin oluşturduğu, varlıklardır. Canlılar, biyolojik özellikleri doğrultusunda, çevresine uyum sağlama ile üreme, kalıtım gibi ortak nitelikteki özelliklere sahiptir. Evrensel döngüde, canlı türleri oldukça fazladır, her biri incelenmesi mümkün olmasa …

nuray-yurt-doğa-fotoğrafları

Genetik Doğa Döngüsü

Genetik Doğa Döngüsü Genleri, genetik bilimi doğrultusunda ve doğa döngüsü bazında ele aldığımızda ve bu yönde düşündüğümüzde, yaşamın her alanını kapsayan ince detaylara ulaşmak mümkün. Doğada var olan, her türlü yaşam formu; insan, hayvan, bitkiler… Yaşam zinciri boyutunda, yok olmayan iç içe bir döngüye sahip. Canlılar; doğar, yaşar ve ölür.  Oysa yaşamın, gördüğümüz boyuttan öte …

nuray-yurt-doga-fotoğrafları

Genetik Bilgiyi Etkileyen Faktörler

Su: Suyun Hafızası ve Genetik İşlevi Su, H2O kimyasal formülü ile yaşamın en temel kaynağını oluşturur. Renksiz fakat kızıl dalga boyları ile etkileşime geçtiğinde, ışığı hafif şekilde emmesi nedeniyle, mavi renge de sahiptir. Renksiz, kokusuz, şeffaf ve kristalli katı ya da sıvı halindeki su, yaşam formunun yapı taşını oluşturur ve evrensel döngüde de önemli paydaya …

doğa-fotoğrafları

Genetik Kodlar ve Doğa Döngüsü

Gen Nedir? Gen, genel tanımı ile kalıtım birimidir. Bir kromozomun belirli bölümlerini oluşturan nükleotid dizisi de denilebilir. Kromozomun kesitleri olarak da bilinen genler, değişik büyüklüklere ve birden farklı çeşitli işlevlere sahiptirler.  Araştırmalara göre, genlerin büyüklükleri ve işlevlerinin her zaman doğru orantılı olmadığı da tespit edilmiştir. Gen aynı zamanda; genom dizisinde yeri belirlenebilen ve transkripsiyonu yapılan, …

Tüketim!..

Çemberin içi ve Dışındakiler Tüketiyoruz. Önce kendimizi, sonra dışımızda çemberin dışında kalan her şeyi… Duygularımız, sevdiklerimiz… İşte burada yanlış bildiğimiz bir gerçek var. O çemberin içinde olduklarını sandığımız sevdiklerimiz aslında içinde değil!.. Sınırı, çemberi benliğimiz doğrultusunda oluşturuyor ve her şeyi dışında bırakıyoruz. İşte tüketim hastalığı tam bu noktada başlıyor. Tüketim, sadece en sevdiğin ya da …

SEÇİM!

Seçim Hiç olmadı… Ya da hiç bilmediğimiz, kendi seçtiğimiz bir seçimin düşüyüz… Hayatımızın her anını kapsayan ve bizi saran bir kelime. Oysa saran kelimesi ile sıcak bir etki yaratırken kulaklarımızda. Her ne kadar seçebileceğimiz bir şeyin var olduğunu hissettirse de bize… Öngörülmüş seçeneklerden oluştuğunu anladığımızda acımsı bir tat bırakır benliğimizde… Bize sunulan herhangi bir seçim, …

Varoluşun Sanata Dokunuşu

Sanat, varoluşun sancısından kaçmak için tutunduğun, büyüsüne kapıldığın tutkunu olduğun bir dal iken…  buruk… kırık… derin bir yansıması olduğunu hissettiğinde… her şey tuzla buz…Varoluşun sanata dokunuşu mu?… Sanatın varoluşu derinden hissedişi  mi?.. İç içe bir kıvrım sadece… Dünyanın tüm kötülüklerinden kaçıp sığındığın sanat, seni bambaşka bir boyuta taşır. Her şeyin iç içe olduğu, tüm hislerin …