Bilimsel Yöntem ve Psikoloji

Bilimsel Yöntem ve Psikoloji

Bilim dalı olan Psikoloji incelemeleri ve araştırmalarında, bilimsel yöntem adımları takip edilir.  Genel anlamda bilimsel yöntem uygulamaları aynı şartlar doğrultusunda ilerliyor olsa da incelenen dalına göre farklılık gösterebilir. Bilimsel Yöntem Özellikleri; Bilimsel yöntem ampirik bilgi sağlar. Sorulan sorulara cevap ararken, sezgiler ya da sağduyu öne çıkmaz, duyular ile algılanabilen deneyime dayalı veriler toplanır. Daha sonra …

psikolojinin doğası

Psikolojinin Doğası

Psikolojinin doğası, insan doğasının tüm aşamalarını ve insanın etkileşim gösterdiği tüm süreçleri ve bağlantılı ağları içine alan geniş bir alanı içerir. Psikoloji Nedir? Psikoloji Bilimi Psikoloji Yunanca’da ‘’Ruh’’ anlamına gelen Psiko (Psyche) ve ‘’Bilim’’ anlamındaki Loji (Logos) terimlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir.  *Bilim, belli bir konuyu bilme isteğiyle yola çıkan, belli bir amaca yönelik bilgi edinme …