ayna kavramı

Ses Kavramı

Ses kavramı, bilim ve ses bilgisinin temel konusu olup, daha genelleyici bir anlamda dil ya da konuşma sesi, şeklinde tanımlanabilir.        Ses, akciğerlerle solunan havanın, ses organlarında biçimlendirilmesiyle oluşan, kulakla ya da hassas aletlerle algılanabilen titreşimin -algılanma- yansımalarıdır. İnsanoğlu, ses organlarıyla -algılayabildiği titreşimleri- üretip kullandığı sesler, konuşma dilinin görece en küçük parçasını ve …

ayna kavramı

Titreşim

Titreşim kavramı, bir denge noktası etrafındaki mekanik salınım şeklinde tanımlanır. İlgili salınımlar, bir sarkacın hareketindeki gibi periyodik olabilir ya da çakıllı yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de gelişebilir.  Titreşim, bazen arzu edilebilir olarak gelişir. Örnek olarak, bir akort çatalının, üflemeli çalgılarda ya da mızıkada dilin veya hoparlörde koninin hareketi gibi birçok aletin, doğru kullanılması adına …

ayna kavramı

Frekans

Frekans kavramı, bilimsel anlamıyla zihni zorlayacak gibi görünür. Oysa üzerine biraz düşünüldüğü zaman, varoluş zincirinde gördüğümüz ya da göremediğimiz her bir kavramı, evren yasaları dahilinde anlamamıza yol açar ve yaşamın olağan işleyişinde yer alan gizemli güzelliği kavrayabilmek böylece kolaylaşabilir. Frekans Nedir? Titreşim sayısı ya da frekans, bir olayın birim zaman, çoğunlukla 1 saniye içinde hangi …

ayna kavramı

Matematik, Müzik ve Kozmos

Kozmos, matematiksel döngüyü, dünya boyutuna, sesin salınımında, ritim dokunuşlarında, yansıttığı her ayrıntısıyla, titreşimlerin kıvrımlarında gezinen, ona karışan onunla akan müzik gibi… Sayılarla sayıklayan bir denklemin ardı sıra sunar tüm büyülü gizemlerini…  Bilim, sanat… Her biri felsefi bir düşüncenin sayıklamasında, kozmosun dili olan şiirsel bir anlatımı… Matematik, bilimsel terimlerin dönüştürüldüğü formülleri oluşturur, onu açıklar ve yorumlar. …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

Sesin Düşünce ile Bağlantılı Kozmos Etkileşimi

Evrensel paydaya erişen zihin, artık gördüğü, duyduğu ve görünmeyenin ötesinde… her nokta kıvrımında, evrensel dokunuşu arar ve hisseder. Titreşimlerin, Kozmos Etkileşimi Sesin oluşumunu ve duyum aralığını düşünüyor, duyumsadığım titreşimlerin kulaklarımdan zihnime dağıldığını ve uzuvlarımda salındığını… ve evrensel bağlantının hissiyatında, her bir ritim dokunuşunda, bütünsel ışığın hazzına varıyorum. Ses algısını, geniş perspektiften düşündüğümüzde, evrensel döngüde yer …

İkinci düzey etkinlik olarak felsefe

Bilinç, İleti Demeti-İletişim

Nöronlar Arasındaki İletişim-İleti Geçişleri Özümüzü anlama yolunda, tüm formları ve bilgileri, kozmos boyutunda-kozmos yasalarına göre buluşturduğumuz an, çok yönlü algıların bir yerde toplandığını görmek ve bütünden dağılan, titreşim yansımalarını algılamak kolaylaşır. Böylece titreşimlerin dalgaları, dalgaların frekansları oluşturduğunu kavrayabilir ve algı düzeyimizi daha üst boyuta çıkarma yolunda, yaşamsal süreçte her görü ahenge bürünebilir ve zihinsel algı …

ayna kavramı

Kozmos Yasaları, Uyanış Sayıklamaları

 Ruhun yansıması, ışık dokunuşlarını, fantastik bir şölen gibi hissedebilmek olağanüstü bir hazzı duyumsatıyor. Bilinçlerin, dünya boyutunun ötesine geçiş yapabildiğini ve her an hızla akan bir akıntıda dans edebilmenin düşünde olduklarını görmek de bir o kadar güzel…  Kozmos Yasalarına Dair Kozmos yasaları günümüzde, hızla okyanusun kıvrımlarını beyin kıvrımlarına yansıtan ritimlerini sunuyor. Dans eden su, ırmakların uzuvlarında, …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması

İç İçe Bir Sanal Dünya’da Var Olmak

İçine doğru çekildiğimiz… gerçek olarak algıladığımız tüm dengeleri altüst eden ama bir o denli hakikatin izlerini taşıyan bir dokunuş… İç İçe Sanal Dünya’da Var Olmak İç içe bir formu imgeleyen dünya ve evrenin izinde, sanal gerçekliğin içinde olduğumuzu kabullenemiyor olsak da… Günden güne daha da içine çekildiğimiz -teknoloji- gerçeği ile as olan hakikatin, aslında farklı …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Melankoli Kavramı, Anlam Yolculuğu

Melankoli, sözlük anlamıyla ‘’kara duygulu’’ olarak karşımıza çıkıyor. Karamsarlık tabiriyle de özdeştirilir. Örneğin herhangi birinin, yakından tanımadığı birine dahi -melankolik- dediğine tanık olabiliriz. Hatta toplum arasında, bir çeşit psikolojik rahatsızlık olma hali olarak da görülebilir. Bu noktaların her birinin altında ise ele alınabilecek sayısız tartışma konusu mevcut. Birçok şeyde olduğu gibi, kelimelere de özünden öte …

psikoloji tarihindeki bazı akımlar

Başarı Tanımı ve Bireye, Topluma Yansımaları

Başarı kavramının, sözlük anlamına bakıldığında, oldukça basit bir tanımlamanın içine sığdırıldığını görürüz. Oysa anlam derinliğini-özünü anlamamız, sağlıklı bir yaşama sahip olmamız açısından oldukça önemli. Aksi halde toplumlarda yansıtılan başarı kalıbı ile stres etkeninden uzak kalmak mümkün olmadığı gibi, mutsuzluğun ötesine de geçmek zor olabilir. Öncelikle bizlere dayatılan, başarı kavramına tabi kalmak zorunda olsak da kişisel …