Psikolojinin Alt Dalları

Psikolojinin Alt Dalları Psikologlar, insan zihni ve davranışlarının birden fazla noktasına odaklanabilirler.  Bu farklı odaklar, psikolojinin alt dallarını oluşturur. Biyolojik Psikoloji: Biyolojik psikoloji ya da diğer adıyla fizyolojik psikoloji, bedendeki fizyolojik süreçler, hormonal sistemler ve beynin işleyişini, davranışları ile zihinsel süreçleri açıklamak için kullanılan bir alt daldır. Özellikle, genetik faktörlerin, kişilik ve davranışlarımızla olan bağlantısı …

Psikolojide Yaklaşımlar

Psikolojide yaklaşımlar, bir davranışın veya zihinsel sürecin ele alınış şeklini etkiler. Her bir yaklaşım, bireylerin neden belirli bir biçimde davrandıklarına ilişkin farklı açıklamalar sunar. Çeşitli yaklaşımlar bir araya geldiğinde ise, bir bütün olarak, insanı anlamamıza katkıda bulunur. Psikolojide aynı davranışı değişik bakış açılarından çalışan yaklaşımlar-perspektif şeklinde tanımlanabilir. İlgili yaklaşımlar, sadece sorulan soruları değil, veri toplama …

Psikolojide Bazı Sorular, Antik Yunan Filozofları-Avrupalı Düşünürler

Psikoloji Bilimi Adına, Bazı Sorular Sokrates, Plato ve Aristo gibi önemli filozoflar; zihnin, ruhun, vücudun ve insan deneyiminin doğası üzerine, çeşitli görüşler ve düşünceler geliştirmişlerdir. Aynı zamanda psikoloji bilimi adına da kritik olan, bazı soruları ilk defa sorgulamışlardır. İlgili soruların bazılarına henüz net bir cevap verilememekle beraber, Psikologlar halen bu soruları çalışmaları ile irdelemektedirler. Psikoloji …

Psikoloji Tarihindeki Akımlar

19. Yüzyılda, insan doğası ile alakalı sorulara cevaplar aranırken, bilimsel yöntemler kullanılmaya başlandığı gibi, psikoloji çalışmalarında düşünce okulları da etkili olmuştur. Yapısalcılık: 19.Yüzyılın ortalarında, Almanya’da fizyoloji eğitimi alan bilim insanları, psikolojiyi çok etkilemiştir. Helmholtz’un kurbağalar ile alakalı yaptığı deney de bu etkilerden biridir. Helmholtz, yaptığı deney sonucunda; dışarıdan gelen bir dürtünün, beyinde algılanmasının hemen olmadığını, …

Psikoloji Biliminin Kökenleri ve Tarihçesi ( kısaca)

Psikoloji alanında, ilk defa 19. Yüzyılın başlarında, insan davranışları üzerine laboratuvarlarda çalışılmalar yapılmıştır. Böylece psikoloji bilimsel bir disiplin olma yolunda ilk adımı atmıştır. Eski dönemlerde gerçekleşen, insan doğası ile alakalı düşünceler ise altyapısını oluşturmakla beraber, gelişimsel sürecine katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, günümüzdeki yani modern psikolojinin kökenleri, Antik Yunan filozoflarına kadar uzanır. Psikolojinin kökenleri: MÖ. 5000’li …

Bilinci Güçlendirme Üzerine, Algı Yansımaları

Yaşam döngüsünde, bilinci güçlendirme üzerine atılmalı tüm adımlar. Böylelikle, sağlıklı bir bedene sahip olmanın verdiği canlılığı, güçlü bir zihne sahip olmanın yarattığı güzellikle hissedebilir ve uzuvlarına, olağanüstü anlamını yansıtan en güçlü dokunuşun, bütünsel ışığı sağlayan bilinç olduğunu anlayabilir ve dünyanın ötesinde, olağan yaşamdan öte bir hayata adım atabilirsin. ve evrenin uzuvlarında var olduğunun hissini yaşamana, …

Beyin ve Davranış, Sinir Sistemi

Sinir Sisteminin Ana Bölümleri Sinir sistemi; merkezi sinir sistemi-MSS ve çevresel-periferik sinir sistemi- PSS olmak üzere, iki ana bölüme ayrılır. Beyin ve omurilik merkezi sinir sistemini oluşturur. Beyin ve omurilik dışında kalan bölümler ise, periferik sinir sistemi olarak adlandırılır. Merkezi sinir sistemi, kafatası ve omurganın oluşturduğu kemik yapı tarafından korunur. Sinir sistemini oluşturan merkezi sinir …

Bilmem Kaç Asır…

Bilmem kaç asır, aşık… Gözlerim gözlerine ve ruhum, ruhunun ritimleriyle dans etmekte… Bilmem kaç bin yüzyıl önce ya da sonra… Tüm kesişmelerin kıvrımlarında yolum sana, tabiat kokan derinliğine vardı… Hangi an aşkı hissetti ruhum, Ruhunda… Hangi an hissetti büyülü dokunuşlarını… Bilmem… Hiç bilmem… Ben ki… Hep aşıktım tabiat kokan derinliğine… Yani sana… Bilmem kaç bin …

Bilimsel Yöntem ve Psikoloji

Bilim dalı olan Psikoloji incelemeleri ve araştırmalarında, bilimsel yöntem adımları takip edilir.  Genel anlamda bilimsel yöntem uygulamaları aynı şartlar doğrultusunda ilerliyor olsa da incelenen dalına göre farklılık gösterebilir. Bilimsel Yöntem Özellikleri; Bilimsel yöntem ampirik bilgi sağlar. Sorulan sorulara cevap ararken, sezgiler ya da sağduyu öne çıkmaz, duyular ile algılanabilen deneyime dayalı veriler toplanır. Daha sonra …

Psikolojinin Doğası

Psikoloji Nedir? Psikoloji Kavramının Esas Noktaları Neler? Psikoloji Yunanca’da ‘’Ruh’’ anlamına gelen Psiko (Psyche) ve ‘’Bilim’’ anlamındaki Loji (Logos) terimlerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Psikoloji, genel anlamı ile davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalıdır. Davranışlar, kişinin çeşitli şekillerde uyguladığı, gözlemlenebilen hareketleridir. Zihinsel süreçler; düşünme, hatırlama, hissetme gibi içsel olgulara işaret eder. Fakat davranışlara olan …