Felsefe nedir ya da felsefe kavramı nasıl tanımlanmalı
Epistemoloji Felsefe

Entelektüel Gelişme Süreci Olarak, “Bilgi Anlayışı”

Entelektüel gelişme süreci olarak, bilgi anlayışı, bilgiyi; bilen özne veya zihin durumu üzerinden tanımlayan bilgi tanımı ile onu bilenin zihin hali ya da entelektüel bakımdan kaydettiği ilerlemeyle açıklar. İlgili anlayışın ilk örneğini ise Platon verir, bilgiyi bir zihin hali- pathema olarak tanımlayan Platon’da bilgi;  olabilecek en yüksek zihinsel açıklığı-saphenia, ifade eder. Başka bir anlamla, onda …

Felsefe nedir ya da felsefe kavramı nasıl tanımlanmalı
Epistemoloji Felsefe

Nesne Bilgi Anlayışı; Bilgiyi, Nesneyle Tanımlayan Bilgi

Nesne bilgi anlayışı; bilgiyi, nesne ile tanımlanan bilgi anlayışlarından biridir. Bilgiyi belli bir ürün ya da entelektüel gelişme süreciyle açıklayan bilgi anlayışlarının da farklı olarak, bilgiyi konusuyla ya da nesne ile tanımlayan bilgi anlayışlarından biridir. İlgili bilgi anlayışı ve kapsamı içinde ele alınan durumda olan bilgi görüşleri; bilginin sanı ya da kanaatin bittiği yerde başladığını …

Üç Öğeli ya da Koşullu Bilgi Anlayışı
Epistemoloji Felsefe

Üç Öğeli ya da Koşullu Bilgi Anlayışı

Üç öğeli ya da koşullu bilgi anlayışı şeklinde tanımlanan yaklaşımlardan birinci ya da standart bilgi tanımı, bilgiyi bir ürün olarak ele alır. Söz konusu bilgi tanımı ise, ilk defa Platon’un Theaetetos adlı diyaloğunda öne sürülen “gerekçelendirilmiş doğru inanç” olarak bilgi anlayışını ifade eder. Üç  unsurlu bu bilgi anlayışına göre bilgi; Gerekçelendirilmiş ya da haklılandırılmış olduğu …

doğa-fotoğrafları
Epistemoloji Felsefe

Bilginin Doğası

Bilginin doğası, ele alındığında, bilginin üç kurucu öğesinin olduğu söylenebilir. Bilgiyi oluşturan bu üç temel öğeden birincisi, bilginin öznesi olarak bilen zihin, ikincisi bilginin konusu ya da nesnesi olan şeydir. Bu ikinci öğe, algılanan bir nesne ya da canlı olabileceği gibi, bir önerme de olabilir. Bilginin üçüncü bileşeni, bilen özne ile bilinen nesne arasındaki ilişkinin …

doğa-fotoğrafları
Epistemoloji Felsefe

Epistemoloji Nedir

Epistemoloji, Türkçe’de bilgi teorisi ya da bilgi bilimi, olarak tanımlanır. Felsefenin en önemli alt dalları arasında yer alan epistemoloji, aynı zamanda felsefenin önemli bir disiplinidir. Yunanca’da “Bilgi” anlamına gelen “Episteme” “Söz” “Akıl” “Bilim” ile açıklama ve teori” anlamlarını taşıyan, “logos” sözcüklerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Epistemoloji, felsefenin teorik dallarından biridir. Yani, doğru eylemle ya da iyilik, …

İkinci düzey etkinlik olarak felsefe
Felsefe

Felsefenin Konuları, Alt Alanları

Felsefenin konuları çok yönlü olup hemen her şeyi içerdiği söylenebilir. Aynı zamanda, içinde bulunduğumuz teknolojik çağla beraber, kapsadığı alanlara ve alt dallarına yenileri eklenmiştir. Bunlardan bazıları teknoloji felsefesi, çevre felsefesi, spor felsefesi vb.  Felsefenin konularının çok çeşitli olmasına sebep, insan hayatının karmaşıklığının ve çağdaş uygarlığın ulaştığı düzey denebilir. Felsefenin konularının, dolasıyla dalları veya alt alanlarının …

İkinci düzey etkinlik olarak felsefe
Felsefe

İkinci Düzey Etkinlik Felsefe: İkinci düzey etkinlik anlayışı

İkinci düzey etkinlik felsefe, felsefeyi, bilim dahil, diğer disiplinlerden ayıran önemli bir özelliği olup, tüm alanları kapsayan çok boyutlu yönünü bizlere gösterir. Söz gelimi bilim, doğayı ya da evrende karşımıza çıkan olguları açıklamaya çalışan birinci düzeyden etkinliktir. Bilimin üzerine gelen, bilim felsefesi, doğayı, doğal olayları açıklayan bilimin kendisini açıklamaya yönelirken, ikinci düzeyden açıklama ya da betimleme …

sinir hücrelerinde uyarının oluşması
Bilinc.tin.us Deneme

Düşüncelerin Çekim Alanı: Algı- Etkileşim Gücü

İyi ya da kötü tüm düşüncelerin aktığı yer, tıpkı suyun yeryüzünde ve kozmosun uzuvlarında iç içe dans ettiği gibi, aynı bilincin -kolektif bilincin uzuvlarında dans eder. İşte tam da bu sebeple, düşüncelerin ve hislerin yönü daima -güzelliğe odaklanmalı- ancak böylelikle güzellikler büyülü düşlerden içinize akar ve zihninizde, ruhunuzla dans etmenin güzelliğini hisseder, hissettirir. Ve tüm …

Felsefenin Kelime Anlam Yolculuğu
Felsefe

Bilgelik Sevgisi Felsefe

Philosophia Nedir? Bilgelik Sevgisi Felsefe, felsefenin bilgelik sevgisi olarak anlam karşılığını bizlere sunar. Philosophia Türkçe’deki karşılığı -bilgelik- anlamına gelen, Grekçe bir kelimedir.  Philosophia, phileo ile sophia sözcüklerinden türetilmiştir.  Philosophia nedir, kelime anlamı sevmek anlamına gelen “phileo” fiiliyle bilgelik anlamına gelen “sophia” sözcüklerinden oluşur. Felsefeye, bilgelik sevgisi ya da hikmet arayışı anlamı yüklenmek istenmiştir.  Bilgelik, kesinlikle …

Felsefenin Kelime Anlam Yolculuğu
Felsefe İlkçağ Felsefesi- Antik Yunan Felsefesi

Felsefe Kelimesinin Anlam Yolculuğu

Felsefe Kelimesinin Anlam Yolculuğu, Philosophos= Felsefe= Bilgelik -Bilgi seven- anlamında MÖ 600 dolaylarında bir İyonya kenti olan Milet’te yaşayan, Thales ile başlamıştır. O dönemlerde düşünsel etkinliğe henüz felsefe denilmiyordu, çünkü phisophos sözcüğü, sonraki zamanlarda ortaya çıktı İlk filozoflar olarak kabul edilen, Milet okulu düşünürleri; Thales, Anaksimandros, Anaksimenes gibi isimlerin, düşünsel etkinliğine doğa araştırması denirdi ve …