Şairin Gözünden Dünya Şiir Şiirin Evren Dokunuşları

Sonsuz Dokunuşların ve Sen…

Sonsuz bir düşünce gibi nefes alıyor içimde… Bilinmez dokunuşların ve sen… Kapılmak istiyorum, ritmine sonsuz bir an gibi… ve sen başlıyorsun, duruyor zaman.   Nefes alıyor, anlam buluyor tüm boşluklarım. Sen tüm arayışlarım ve Bilinmezliğim… Uçmak her an senle ben… Dans ederken ruhlarımız sonsuz ışık yansıması ile… hiç bitmesin istiyorum. Sonra kayboluyor ve dünyanın karanlığından …

Bilinctinus Şairin Gözünden Dünya Şiir Şiirin Evren Dokunuşları

Hızla Dönüyordu Dünya ve İnsan

Hızla dönüyordu dünya ve her şey… tüm düşler karışıyordu, bilinmezliğin yansımalarına… Kimi zaman fizik kurallarına karşı geliyordu dünya ve insan… Zamanı yavaşlatıyor, onu hiçe sayıyordu, hisler ve düşünceler. Düşünceler biraz uykulu, biraz ayık… Oysa her dem hayaller… Hızla dönüyordu dünya ve düşünceler. Hisler ve duygular karmakarışık… ve boğuluyordu kimi zaman, boşlukların yansımasında… Sıkışıp kalmıştı bedeninde …

Bilinctinus Şairin Gözünden Dünya Şiir Şiirin Evren Dokunuşları

Hızla Dönüyordu Dünya ve İnsan

Hızla dönüyordu dünya ve her şey… tüm düşler karışıyordu, bilinmezliğin yansımalarına… Kimi zaman fizik kurallarına karşı geliyordu dünya ve insan… Zamanı yavaşlatıyor, onu hiçe sayıyordu, hisler ve düşünceler. Düşünceler biraz uykulu, biraz ayık… Oysa her dem hayaller… Hızla dönüyordu dünya ve düşünceler. Hisler ve duygular karmakarışık… ve boğuluyordu kimi zaman, boşlukların yansımasında… Sıkışıp kalmıştı bedeninde …

Bilinctinus Blog Deneme Felsefe

Evrensel Döngüde Nöron Etkisi

Genetik kodları taşıyan ve depolayan DNA (Deoksiribo nükleik asit) bilgi transferini sağlayan nöronların aktarımı ile işlenir. DNA’lardan yola çıkarak, evreni düşünelim. Evren bilindiği kadarıyla; karanlık enerji, atomlar ile karanlık maddeden oluşmaktadır.  Evrende en fazla yer alan elementler ise; hidrojen, helyum, oksijen, karbon, neon, demir, azot, silisyum vb. şeklindedir. Evrende yer alan elementlerin geneli, insan vücudunda …

nuray-yurt-doga-fotoğrafları
Bilinctinus Blog Deneme Felsefe

Genetik Doğa Döngüsünde: Beslenme işlevi

Beslenme İşlevi Ekolojik sistemde yer alan her bitki tohumları, karıştığımız ve yaşam bulduğumuz topraklara ekilir ve yetişir, büyür, meyve verir. Meyveleri ya da sebzeleri, bitkileri farklı formlarda bizler tüketir ve kaynaklardan çıkan suları içeriz. Su ile vücudumuza aldığımız bilgi kodları gibi, besinlerin genetik yapılarına göre de bilgi kodları bizlere işlenir. Yenilen ve içilen sayısız besini …

nuray-yurt-doğa-fotoğrafları
Bilinctinus Blog Deneme Felsefe

İnsanoğlu ve Tüm Canlılar

İnsanoğlu ve Tüm Canlılar Doğa döngüsünde yer alan tüm organizmalar-canlılar, dolaylı veya direkt olarak, birbiri ile etkileşim halindedir. Organizmalar, basit yapı moleküllerinin ya da karmaşık organ sistemlerinin oluşturduğu, varlıklardır. Canlılar, biyolojik özellikleri doğrultusunda, çevresine uyum sağlama ile üreme, kalıtım gibi ortak nitelikteki özelliklere sahiptir. Evrensel döngüde, canlı türleri oldukça fazladır, her biri incelenmesi mümkün olmasa …

nuray-yurt-doğa-fotoğrafları
Bilinctinus Blog Deneme Felsefe

Genetik Doğa Döngüsü

Genetik Doğa Döngüsü Genleri, genetik bilimi doğrultusunda ve doğa döngüsü bazında ele aldığımızda ve bu yönde düşündüğümüzde, yaşamın her alanını kapsayan ince detaylara ulaşmak mümkün. Doğada var olan, her türlü yaşam formu; insan, hayvan, bitkiler… Yaşam zinciri boyutunda, yok olmayan iç içe bir döngüye sahip. Canlılar; doğar, yaşar ve ölür.  Oysa yaşamın, gördüğümüz boyuttan öte …

nuray-yurt-doga-fotoğrafları
Bilinctinus Blog Deneme Felsefe

Genetik Bilgiyi Etkileyen Faktörler

Su: Suyun Hafızası ve Genetik İşlevi Su, H2O kimyasal formülü ile yaşamın en temel kaynağını oluşturur. Renksiz fakat kızıl dalga boyları ile etkileşime geçtiğinde, ışığı hafif şekilde emmesi nedeniyle, mavi renge de sahiptir. Renksiz, kokusuz, şeffaf ve kristalli katı ya da sıvı halindeki su, yaşam formunun yapı taşını oluşturur ve evrensel döngüde de önemli paydaya …