Psikoloji Biliminin Kökenleri ve Tarihçesi ( kısaca)
Bilim Notları Bilinctinus Blog Psikoloji

Psikoloji Biliminin Kökenleri ve Tarihçesi ( kısaca)

Psikoloji alanında, ilk defa 19. Yüzyılın başlarında, insan davranışları üzerine laboratuvarlarda çalışılmalar yapılmıştır. Böylece psikoloji bilimsel bir disiplin olma yolunda ilk adımı atmıştır.

Eski dönemlerde gerçekleşen, insan doğası ile alakalı düşünceler ise altyapısını oluşturmakla beraber, gelişimsel sürecine katkıda bulunmuştur. Sonuç olarak, günümüzdeki yani modern psikolojinin kökenleri, Antik Yunan filozoflarına kadar uzanır.

Psikolojinin kökenleri:

MÖ. 5000’li dönemlerinde; kafatasındaki, kemikleri kırmak yöntemiyle, şeytani ruhlardan arındırma uygulaması yapılmıştır.

MÖ. 430 tarihlerinde ise, Hipokrat kişiliğin dört mizacı olduğu savunulmuştur.

MÖ. 400-300’lü dönemlerine bakıldığında artık, Platon ve Aristo; benlik, ruh, gerçeğin doğası gibi konular üzerinde düşünmeye başladıkları görülür.

 • 1637 yılında ise Dekart, beynin ve zihnin birbirinden ayrı ancak etkileşimde olduklarını öne sürer.
 • 1879 döneminde, Wilhelm Wundt, Almanya Leipzig’de ilk psikoloji laboratuvarını kurar.
 • 1890 tarihinde, William James Psikolojinin Prensipleri adlı kitabını yayımlar.
 • 1895 yıllarında -İşlevselci- model kurulur.
 • 1900, Sigmund Freud -Psikodinamik bakış açısını- geliştirir.
 • 1904 yılında, Ivan Pavlov, öğrenmenin prensiplerini açığa çıkartan sindirimle akalı araştırması sayesinde, Nobel Ödülü’nü almaya hak kazanır.
 • 1915 yılında zeka testlerine önem verilmeye başlanır.
 • 1920’li yıllarında, Gestalt Psikolojisi etkin olur.
 • 1924 yılında, John B. Watson Davranışçılık adlı kitabını yayımlar.
 • 1932 yılında ise Jean Piaget, Çocukların Ahlaki Gelişimi adlı kitabını yayımlar.
Modern Psikolojinin gelişim sürecine baktığımızda ise;

1951 yılında, Carl Rogers, insancıl bakış açısını güçlendirecek olan, Danışan Odaklı Terapi, kitabını yayımlar.

 • 1953: B.F. Skinner, Davranışsal bakış açısını savunan, Bilim ve İnsan Davranışları, adlı kitabını,
 • 1954 yılında ise Abraham Maslow, Kendini gerçekleştirme kavramını, öne sürdüğü, Motivasyon ve Kişilik, adlı kitabını yayımlamıştır.
 • 1957: Leon Festinger, Sosyal psikolojide çok etkili olan, Bilişsel Çelişki, adlı kitabını yayımlar.
 • 1969: IQ’nun genetik temelleriyle alakalı tartışmalar yapılmaya başlanır.
 • 1974: Stanlet Milgram, Ünlü Otoriteye İtaat, kitabını yayımlar.
 • 1979: Elizabeth Loftus, sahte anılar ve görgü şahidi ifadeleriyle ilgili öncü çalışmalar gerçekleştirir.

1981 yılına bakıldığında ise, teknolojinin de ilerlemesi ile Psikoloji araştırmalarına dahil olduğunu görüyoruz. David Hubel ve Torsten Wiesel, Beyindeki görme hücreleriyle ilgili çalışmalarından dolayı, Nobel Ödülü alırlar.

 • 1985: Bilişsel perspektife verilen önem artar.
 • 2002: Daniel Kahneman, Karar ve Tercih süreçleri çalışmalarıyla ilgili, Nobel Ekonomik Ödülünü kazanır.
 • 1990: Çok Kültürlülük ve çeşitlilikle ilgili çalışmalara verilen önem artmıştır.

 

Tabii ki günümüzde de sayısız alanda ve çok yönlü, çeşitli çalışmalar sürmektedir.

 

Psikoloji Tarihindeki Akımlar

Antik Yunan Filozofları ve Avrupalı Düşünürler

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın