Bilinctinus Blog Deneme Felsefe

Evrensel Döngüde Nöron Etkisi

Genetik kodları taşıyan ve depolayan DNA (Deoksiribo nükleik asit) bilgi transferini sağlayan nöronların aktarımı ile işlenir. DNA’lardan yola çıkarak, evreni düşünelim. Evren bilindiği kadarıyla; karanlık enerji, atomlar ile karanlık maddeden oluşmaktadır.  Evrende en fazla yer alan elementler ise; hidrojen, helyum, oksijen, karbon, neon, demir, azot, silisyum vb. şeklindedir. Evrende yer alan elementlerin geneli, insan vücudunda da vardır. Aynı zamanda doğanın her kıvrımında da mevcuttur.

Evrensel döngüdeki akış; frekanslar, titreşimler ve dalga boyları gibi çeşitli kavramlar ile elektrik iletkenliği- bir nevi iletişimi sağladığı gibi, doğa döngüsünü yani canlı yaşam formunu da oluşturur. Aynı zamanda evrensel bilgi aktarımı da sinir hücresi-nöron bağlantıları ile gerçekleşir. Nöron bağlantıları ile evreni algılar ve işleriz. Nöronlar, sinir sistemi dahilinde, vücudun her katmanında önemli rol oynar.

-Hiç düşündünüz mü? Hücrelerinizin her bir kıvrımında gezinen DNA yapısına, bilgileri aktaran-transfer eden nöron bağlantılarının, aslında her an evrenin kıvrımlarında gezindiğini…

Nöron Nedir?

Nöron-sinir hücresi, sinir sisteminin temel birimini oluşturur. Temel görevi, bilgi transferini gerçekleştirmektir. Araştırmalara göre, insan sinir sisteminde yaklaşık tahmini olarak, 100 milyar nöron olduğu öne sürülmüştür. Ayrıca normal bir sinir hücresinin de 50.000-250.000 civarında, başka nöronlar ile bağlantılı olduğu, tespit edilmiştir. Nöronlar, yapıları ve işlevsel özelliklerine göre de değişkenlik gösterirler. Genel olarak ise, nöron yapısının, ( soma, dendritler, akson, terminal) dört alandan oluştuğu belirtilir. Nöronların ana gövdesinde yer alan sinapslar, bilgi transferini sağlar. İşlevsel özelliklerine göre ise nöronlar üçe ayrılır; duyusal nöronlar, motor nöronlar, internöronlar-ara nöronlar.

Nöronlar, hücrelerin her bir kıvrımında, kan dolaşımı ile DNA yapısında gezinir. Böylece, organların fonksiyonel özellikleri doğrultusunda ilgili bilgiyi aktarır, işler. Somut beyin yapısında yer alan nöronların etkin olması ve çoğalması için, sağlıklı bir bünyeye sahip olmak ve düşünme işlevinin aktif olması önemlidir.

-İlgili bilimsel terimler ile alakalı sayısız detay ve içerik mevcuttur. Fakat buradaki önemli olan nokta, somut olan üzerinde durarak, öze ulaşmak için soyut düşünebilme yetisidir. 

Evrensel Sistem ve Nöronlar

Canlıların hücrelerinde yer alan DNA’ların ve nöronların evrensel döngüde, bağlantılı olduğunu düşünün!.. Ekolojik döngüde, nöron bağlantı kodlarının sistemsel olarak işlendiğini ve tıpkı bir ağaç gibi, asırlar boyunca toprağın altında kök salmış halini hayal edin…

İşte, canlılarında nöron bağlantıları tıpkı ağaç kökleri gibi, evrenin uzuvlarında, frekanslar doğrultusunda ve titreşimler ile bağlantılı ve etkileşim halindedir. Tabii ki insanoğlu ve çeşitli canlılarda bulunan nöron işlevleri değişkenlik gösterir. Düşünmek eylemi ile evrensel bilgi nöronlar ile beyine transfer edilir ve DNA yapısına kodlanır. Aslı önemli olanı ise somut bir yapıya sahip olan beyinden ziyade bilinçtir. Tabii ki bilinci koruyan ve işleyen beyin yapısının da sağlıklı olması gerekir. Bilinç, evrensel etkileşimde; evrene ulaşma ve evrenin kendisi olma adına, yaşamsal döngüde bizlere öğretilen bilgilerin ötesinde bir güce sahiptir.

Düşünme eylemi ile bizlere öğretilen ve bilinen ne varsa, algılayabileceğimiz kadarı ile ötesine geçmemiz mümkündür. Düşünce gücü ile evrenin gizlerine bir ışık parçası dokunuşları katabilir ve onu hissetmenin güzelliğine kavuşabiliriz. Tabii ki bilinmeyen, her daim en büyük ışığın karanlığıdır. Yaşamı ve evreni iç içe döngüsü dahilinde, hissedebilmenin ayrıcalığına sahip olmak için, zihnin aktif olmasını sağlayan aktiviteler oldukça önemlidir. Böylelikle evrenle daimi etkileşim kurmak mümkün olur.

-Düşünme işlevi genel olarak, gündelik yaşam içinde yanlış yansıtılır. Bu noktada bilinmesi gereken ise düşünme eyleminin nasıl algılandığı ve yapıldığıdır. Sorunlara ve mutsuzluklara takılı şekilde düşünmek ile evrensel döngü dahilinde bilinci geliştiren işlevsel ve bilginin özüne odaklı yapılan düşünce eylemi, birbirinden oldukça farklı şeylerdir.

Evren ne ise biz de ondan ibaretiz!.. Sadece daha az ve tutarsızca…

 

 

 

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın