Medya Araştırmalarının Tarihçesi ve İlk Kuramsal Yaklaşımlar

Kapitalist modernitenin gelişmesi, enformasyonun hızlı ve etkili akışını, diğer yandan kitlesel ve kamusal bir iletişim ortamını gerekli kılmış vaziyettedir. Modern kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla, Batı toplumlarında modernitenin belirmesi eş zamanlı gerçekleşmiştir. Modernitenin sonucunda ortaya çıkan, olgulardan birisi de kitle iletişimidir. Kitle medyasının yaygınlaşması sonucunda da kitle iletişim ya da medya araştırmaları 20.yüzyılın başlarında ortaya …

Medya Nedir? Medya Anlam Ölçeği Nasıl Olmalı

Medya kavramının İngilizce karşılığı media’dır. Latincede araç, ortam, aracı gibi anlamlara gelen, medium teriminden türediği bilinir. Birbirleriyle iletişimi olmayan, iletişim kuramayan, iki düzleme ya da iki bağlam arasında iletişimi sağlayan araçlar medya olarak tanımlanır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, medya teriminin çoğul olarak, bu iletişimi mümkün kılan araçlara karşılık geldiği olmalıdır. Bu bağlamda bakıldığında; sözcüğü …

Medya

Toplumsal Kurum Olarak Medya Televizyon ya da internetin, sosyal ağların hayatımızın her alanını kapladığını ve günün neredeyse 24 saatini ele geçirdiğini söylemek mümkün. Peki, hayatımızda önemli bir zaman dilimini kaplayan, medya ya da sosyal ağlar, kişisel yaşamımızı bizlerden çalıyor ya da kişisel yaşamımızın, başka yaşamların içinde kaybolmasına yol açıyor, diyebilir miyiz?.. Tabii ilgili süreçte, etkin …

Cam

Ana maddesi silisyum olan cam, saydam veya yarısaydam bir yapıya sahiptir. Çoğunlukla sert, kırılgan özellikleriyle bilinir, fakat sıvıların muhafazasına imkân vermesinden dolayı, inorganik amorf yapıda katı bir malzeme olarak da tanımlanabilir. Aynı zamanda cam, sırça kelimesinin eşanlamına da karşılık gelir. Cam Antik çağlardan itibaren, inşaat malzemesi, süs eşyası gibi çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Günümüzde hâlen, basit …

Ayna

Ayna, ışığın %100’e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Yaşamımızda önemli bir yere sahip olan ayna, ilk defa metal yüzeylerin parlatılmasıyla elde edilir. Zamanla cam levhaların bir yüzeyi cıva amalgamları ile kaplanarak ayna yapılmaya başlanır. Günümüze bakıldığında, çoğunlukla cam levhaların bir yüzü, ince bir gümüş tabaka ile sırlanarak -ayna- elde edildiği görülür. Ayna …

Koku Algısı

Koku duyusu, görme ve işitmeyle beraber, en eski duyulardan biridir. En basit tek hücreli organizmalarda da bulunur. Omurgalı hayvanlarda koku duyusunun en temel işlevi havada bulunan gaz halinde, kimyasal uyaranları yakalamaktır. Hayvanların kendileri de bir tür koku yaydıklarından dolayı, bazen uyaran konumuna geçerler. Bu sebeple, koku duyusu, akraba ya da tür içi tanıma, üreme ya …

İşitme ve İşitme Algısı

İşitme İşitme sisteminin organı kulak olup, insan kulağı dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç ana bölümden oluşur. İşitmenin uyaranı olan ses; bir titreşim kaynağının, havadaki molekülleri hareket ettirmesi sonucunda gerçekleşir. Ses havada sabit hızla ve saniyede 33,5 metre hızla hareket eder. Sinüs dalgası özelliği taşıyan, bir ses dalgası; frekans, genlik, faz olmak üzere …

Renk Görme

Görme spektrumu, elektromanyetik spektrum içinde çok küçük bir alanı kapsar. Bununla beraber, insan evreni algılarken ve farklı görsel alanlarda faaliyetlerde bulunurken, geniş bir yelpazede esnekliklere sahiptir. Bu esnekliklerden biri, milyonlarca rengi birbirinden ayırmayı sağlayan renk görme eylemi diyebiliriz. Renk algısı, genel olarak fiziksel, fizyolojik ve algısal olarak üç farklı seviyede incelenir. Uyaranla alakalı özellikleri, fiziksel …

Görme

Görme sistemi, göz, optik sinir, lateral genikulat çekirdeği (LGN) ve görme korteksini içeren yapılardan oluşur. İlgili sistemin faaliyeti olan, görme dış dünyadaki uyaranların gözümüzdeki objelerle ilgili olarak ne, nerede ve nasıl sorularına yanıt bulur. Görme Sistemi: Nerede yolu, ne yolu, görme korteksi, LGN, Optik sinir, göz bulunur. Boşlukta saniyede 300,000 km hızla giden ışık, görme …

Algı

Algı olgusu yaşamın her anını kapsar ve yaşamı fazlasıyla etkiler. Örneğin herhangi bir duyunuzun işlevsel olmadığını düşünün, görme duyunuzu kaybettiğinizi ve ailenizdeki bireylerin yüzlerini, bahçedeki çiçekleri ya da yemek masasındaki yemekleri göremediğinizi, işitme duyusunu kaybettiğinizi ve ailenizle beraber olduğunuz yemekte konuşulanları duymadığınızı, bir bahar günü çiçeklerin açtığı bir parkta yürürken hiçbir koku alamadığınızı ve yediğiniz …