Ayna

Ses

Ses bilim ve ses bilgisinin temel konusu, dil ya da konuşma sesidir. Ses, akciğerlerden gelen havanın, ses organlarında biçimlendirilmesiyle oluşan, kulakla ya da hassas aletlerle algılanabilen titreşim şeklinde tanımlanır. İnsanoğlu ses organlarıyla üretip kullandığı, sesler, konuşma dilinin görece en küçük parçasını ve dilin temelini oluşturur. Sesler, anlam ayırt edici olup olmadıklarına göre, sesbirim-fonem ile ses …

Ayna

Basınç

Basınç, bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı şeklinde tanımlanır. Basınç türlerine göre yani katı, sıvı, gaz olmak üzere, her biri yapısal özellikleri doğrultusunda yüzeye farklı kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun, birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç-P, bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete de basınç kuvveti-F …

Ayna

Titreşim

Titreşim kavramı, bir denge noktası etrafındaki mekanik salınım şeklinde tanımlanır. İlgili salınımlar, bir sarkacın hareketindeki gibi periyodik olabilir ya da çakıllı yolda tekerleğin hareketi gibi rastgele de gelişebilir.  Titreşim, bazen arzu edilebilir olarak gelişir. Örnek olarak, bir akort çatalının, üflemeli çalgılarda ya da mızıkada dilin veya hoparlörde koninin hareketi gibi birçok aletin, doğru kullanılması adına …

Ayna

Frekans

Frekans kavramı, bilimsel anlamıyla zihni zorlayacak gibi görünür. Oysa üzerine biraz düşünüldüğü zaman, varoluş zincirinde gördüğümüz ya da göremediğimiz her bir kavramı, evren yasaları dahilinde anlamamıza yol açar ve yaşamın olağan işleyişinde yer alan gizemli güzelliği kavrayabilmek böylece kolaylaşabilir. Frekans Nedir? Titreşim sayısı ya da frekans, bir olayın birim zaman, çoğunlukla 1 saniye içinde hangi …

Psikoloji Tarihindeki Akımlar

Medya Araştırmalarının Tarihçesi ve İlk Kuramsal Yaklaşımlar

Kapitalist modernitenin gelişmesi, enformasyonun hızlı ve etkili akışını, diğer yandan kitlesel ve kamusal bir iletişim ortamını gerekli kılmış vaziyettedir. Modern kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışıyla, Batı toplumlarında modernitenin belirmesi eş zamanlı gerçekleşmiştir. Modernitenin sonucunda ortaya çıkan, olgulardan birisi de kitle iletişimidir. Kitle medyasının yaygınlaşması sonucunda da kitle iletişim ya da medya araştırmaları 20.yüzyılın başlarında ortaya …

Psikoloji Tarihindeki Akımlar

Medya Nedir? Medya Anlam Ölçeği Nasıl Olmalı

Medya kavramının İngilizce karşılığı media’dır. Latincede araç, ortam, aracı gibi anlamlara gelen, medium teriminden türediği bilinir. Birbirleriyle iletişimi olmayan, iletişim kuramayan, iki düzleme ya da iki bağlam arasında iletişimi sağlayan araçlar medya olarak tanımlanır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, medya teriminin çoğul olarak, bu iletişimi mümkün kılan araçlara karşılık geldiği olmalıdır. Bu bağlamda bakıldığında; sözcüğü …

Psikoloji Biliminin Kökenleri ve Tarihçesi ( kısaca)

Medya

Toplumsal Kurum Olarak Medya Televizyon ya da internetin, sosyal ağların hayatımızın her alanını kapladığını ve günün neredeyse 24 saatini ele geçirdiğini söylemek mümkün. Peki, hayatımızda önemli bir zaman dilimini kaplayan, medya ya da sosyal ağlar, kişisel yaşamımızı bizlerden çalıyor ya da kişisel yaşamımızın, başka yaşamların içinde kaybolmasına yol açıyor, diyebilir miyiz?.. Tabii ilgili süreçte, etkin …

Cam

Cam

Ana maddesi silisyum olan cam, saydam veya yarısaydam bir yapıya sahiptir. Camın sert, kırılgan özellikleri dikkat çeker fakat sıvıların muhafazasına imkân verdiği için, inorganik amorf yapıda katı bir malzeme olarak da tanımlanabilir. Aynı zamanda cam, sırça kelimesinin eşanlamına da karşılık gelir. Cam Antik çağlardan itibaren, inşaat malzemesi, süs eşyası gibi çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Günümüzde hâlen, …

Ayna

Ayna

Ayna, ışığın %100’e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı yüzeydir. Yaşamımızda önemli bir yere sahip olan ayna, ilk defa metal yüzeylerin parlatılmasıyla elde edilir. Zamanla cam levhaların bir yüzeyi cıva amalgamları ile kaplanarak ayna yapılmaya başlanır. Günümüze bakıldığında, çoğunlukla cam levhaların bir yüzü, ince bir gümüş tabaka ile sırlanarak -ayna- elde edildiği görülür. Ayna …

Psikoloji Tarihindeki Akımlar

Koku Algısı

Koku duyusu, görme ve işitmeyle beraber, en eski duyulardan biridir. En basit tek hücreli organizmalarda da bulunur. Omurgalı hayvanlarda koku duyusunun en temel işlevi havada bulunan gaz halinde, kimyasal uyaranları yakalamaktır. Hayvanların kendileri de bir tür koku yaydıklarından dolayı, bazen uyaran konumuna geçerler. Bu sebeple, koku duyusu, akraba ya da tür içi tanıma, üreme ya …